Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 6

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 221
· Najnowszy użytkownik: Wandahar

free counters

stat4u

Bundesarbeitsgemeinschaft Polen e.V (ArGe Polen)

Bundesarbeitsgemeinschaft Polen e.V  (w skrócie ArGe Polen)

www.ArGe-Polen.de 

Wielu z Państwa zna nas od wielu lat, ale pozwólcie się nam bliżej poznać. Klub Zbieraczy Polskich Znaczków, czyli po niemiecku Bundesarbeitsgemeinschaft Polen e.V. im BDPh e.V., w skrócie znany jako ArGe POLEN, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Związku Filatelistów Niemieckich (BDPh e.V.) Klub został założony w 1977 i liczy obecnie prawie 185 członków na całym świecie, m.in. w Japonii, Australii, USA, Południowej Afryce oraz w wielu państwach Europy. Szczególnie licznie reprezentowani są w naszych szeregach członkowie z Holandii i krajów skandynawskich. Bardzo dumni jesteśmy z tego, że aż ponad 20 członków jest z Polski, w tej liczbie jest duża część tak zwanej „elity polskiej filatelistyki”.

Wielu z Państwa zna nas od wielu lat, ale pozwólcie się nam bliżej poznać. Klub Zbieraczy Polskich Znaczków, czyli po niemiecku Bundesarbeitsgemeinschaft Polen e.V. im BDPh e.V., w skrócie znany jako ArGe POLEN, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Związku Filatelistów Niemieckich (BDPh e.V.) Klub został założony w 1977 i liczy obecnie prawie 200 członków na całym świecie, m.in. w Japonii, Australii, USA, Południowej Afryce oraz w wielu państwach Europy. Szczególnie licznie reprezentowani są w naszych szeregach członkowie z Holandii i krajów skandynawskich. Bardzo dumni jesteśmy z tego, że aż ponad 20 członków jest z Polski, w tej liczbie jest duża część tak zwanej „elity polskiej filatelistyki”. 

ArGe Polen jest otwarta dla wszystkich zbieraczy, mile i serdecznie widziani są nie tylko zaawansowani zbieracze, ale także początkujący lub średnio zaawansowani. Członkiem ArGe Polen może zostać każdy, który przynależy do Związku Filatelistów Niemieckich, względnie przynależy do stowarzyszenia filatelistycznego za granicą, członka FIP-u. W naszych biuletynach „MITTEILUNGSBLATT der Bundesarbeitsgemeinschaft Polen” – a każdy biuletyn obejmuje przeciętnie po 85 stron w formacie A 4 z kolorowa okładką - ukazujących się trzy razy w roku, członkowie znajdują najnowsze wiadomości filatelistyczne dotyczące Polski, wiadomości organizacyjne jak i różne arytkuły fachowe, częściowo tłumaczone i większości po raz pierwszy publikowane. Te ostanie dostarczają kolekcjonerom uzupełnienia znanych lub nieznanych detali z historii polskiej filatelistyki i stanowią podstawy do następnych studiów lub budowania zbiorów. Co najmniej dwa razy w roku organizujemy spotkanie członków (raz w różnych miejscowościach, by wszystkim członkom w Niemczech dać sposobność co jakiś czas uczestniczenia w nich). Już od przeszło dziesięciu lat, w każdym roku, przeważnie na przełomie września / października, organizujemy główne zabranie klubu w mieście Soest. Większość członków ArGe Polen przyjeżdża na te zebranie do Soest na trzy dni. W międzyczasie nabrało te spotkanie „rodzinnego” charakteru, tym bardziej, że większość członków przyjeżdża z żonami. Chciałbym podkreślić, że już na kilka zebraniach gościliśmy członków ZG BDPh, którzy referowali dla nas referaty na ogólne tematy z filatelistyki. Nasz klub posiada własną bibliotekę filatelistyczną i bibliotekarza, u którego można wypożyczyć literaturę za niewielką opłatą. Zarząd klubu i inni członkowie bezinteresownie udzielają porad w zakresie filatelistyki; w naszym MITTEILUNGSBLATT można zawsze zamieszczać bezpłatnie ogłoszenia wymiany i poszukiwania walorów; prowadzimy informacje o nowościach i udzielamy wskazówek i pomocy przy opracowaniu zbiorów. Składka członkowska wynosi obecnie 30,- Euro rocznie. Dziś - po trzydziestu latach działalności - naszym najważniejszym celem jest w dalszym ciągu poznawanie zmieniającej się historii sąsiedniego państwa, to znaczy Polski, z jego filatelistycznej perspektywy. Rzadko które państwo w Europie ma za sobą tak wiele zmian, podziałów, wojen i okupacji, związanych z tym zmian granic i panujących nad nim mocarstw, a także rodzimych dyktatur, które znalazły odzwierciedlenie w historii poczty. Nasza wspólna historia, która daje się udokumentować pocztowo, zaczyna się wraz z wyborem w roku 1694 saksońskiego elektora, a późniejszego króla Augusta II Mocnego, na tron Polski. Ciągnie się ona aż do dzisiejszych czasów, do wstąpienia Polski w poczet krajów członkowskich Unii Europejskiej w 2003. Pomiędzy tymi wydarzeniami rozciąga się wielowątkowa historia poczty. Przykładem niech będą tu choćby czasy II Rzeczpospolitej Polski do 1795r i rozbiory, lata 1795 do 1806, kiedy Warszawa przynależała do prowincji Prusy Południowo-Wschodnie, Księstwo Warszawskie 1806 – 1815, pruski urząd pocztowy w Wolnej Republice Kraków 1815 – 1830, Wielkopolska pod zaborem pruskim, okres I. Wojny Światowej oraz pierwsze lata po 1. WŚ niepodległości, przedrukowane znaczki z Germanią, użyte pocztowo w Polsce itd. Chcę tylko powiedzieć, że zbieracze znaczków niemieckich nie mają nawet pojęcia, ile wspólnego mają oni z polską historią poczty. 
To tylko przykłady i fragmenty tego, co jest przedmiotem badań ArGe Polen w zakresie polskiej filatelistyki.
Ze względu na duże zaangażowanie wystawiennictwo ArGe Polen cieszy się dużym uznaniem w kraju i zagranicą. 
Regułą stały się już bilateralne niemiecko-polskie wystawy filatelistyczne i kontakty z polskimi kolekcjonerami.
Jak państwo już wiecie, we wrześniu tego roku odbędzie się następna, tym razem trójstronna polsko-niemiecko-czeska wystawa w Lubiniu.
We wrześniu tego roku, tydzień po wystawie w Lubinie, odbędzie się międzynarodowa bilateralna polsko-niemiecka młodzieżowa wystawa filatelistyczna w Kargowej, na której weźmie udział 15 zbiorów młodzieżowych z Niemiec. Wystawę organizuje koło młodzieżowe Kargowa i Bundesarbeitsgemeinschaft Polen oraz gmina Kargowa. Wszelkie nagrody i wyróżnienia zbiorów sponsoruje ArGe Polen a koszty wystawy, łącznie koszty noclegów, licznych gości z Polski i Niemiec oraz posiłki, pokryje gmina Kargowa. Najlepszym dowodem uznania za badanie historii polskiej filatelistyki przez ArGe Polen jest przyjęcie członków ArGe Polen do Polskiej Akademii Filatelistyki oraz do grupy ekspertów. 
Przewodniczący ArGe Polen, jako prezes stowarzyszenia POLONIA, bierze udział w posiedzeniach zarządu głównego PZF w Warszawie.
Od 1990 roku ArGe Polen przyznaje corocznie medal Jana Witkowskiego dla wybitnych filatelistów w kraju i za granicą, którzy zasłużyli się publikacjami w dziedzinie polskiej filatelistyki lub za szczególny wkład w polską filatelistykę. 
Laureatami medalu Jana Witkowskiego są m. in. Panowie z Polski Tadeusz Hampel, Zbigniew Piekut, Jerzy Tokar, Marian Szwemin oraz prezes PZF Prof. dr Ludwik Malendowicz. 
Na końcu chcę tylko dodać, że od przeszło 25 lat jestem prezesem Bundesarbeitsgemeinschaft Polen. 
Ta krótka prezentacja tego stowarzyszenia filatelistycznego działającego poza granicami kraju ma pokazać, że znaczki polskie stanowią interesujący temat w świecie.

Stefan Petriuk
Prezes

Bundesarbeitsgemeinschaft Polen e.V.
im Bund Deutscher Philatelisten e.V.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Polen e.V. ist eine Studiengruppe im Bund Deutscher Philatelisten (BDPh) e.V.

Auch heute, nach über 25jährige Tätigkeit, sieht die sich mit vollem Namen „Bundesarbeitsgemeinschaft Polen e.V. im Bund Deutscher Philatelisten e.V.“ nennende Gemeinschaft das Studium der wechselvollen Geschichte des Nachbarlandes im Osten Deutschlands aus philatelistischer Sicht als wichtigstes Ziel an.

Kaum ein Land Europas hat so viele Veränderungen, wie Teilungen, Besetzungen, Kriegsereignisse mit Grenzveränderungen und Auflehnungen gegen fremde Beherrscher und eigene Diktaturregierungen erlebt, die sich auch in der Postgeschichte wiederspiegeln und so dem Sammler einen besonderen Reiz bieten.

Ein Deutschlandsammler kann nur erahnen, wie viele Gemeinsamkeiten wir als Deutsche mit der polnischen Postgeschichte haben. Das fängt schon mit der 1. Teilung Polens im Jahre 1772, als schon die ersten Gebietsteile vom Königreich Polen an Preußen fielen, aber auch an Österreich und Russland. So gehörte z.B. Warschau von 1795 bis 1806 zu der Provinz Südostpreußen. Das Gebiet Großpolen mit der Stadt Posen gehörte über 123 Jahre bis 1919/1920 zu Preußen. Es gab sogar in den Jahren 1815 – 1830 ein preußisches Postamt in der Freien Republik Krakau, dessen Belege heute zu den größten Raritäten zählen.

Man erinnere sich nur an die zahlreichen Germania-Marken, mit und ohne Überdruck, die auf den polnischen Gebieten zur Anwendung kamen. Angefangen mit den Aufdrucken Russisch-Polen, Gen.-Gouv. Warschau, Postgebiet Oberbefehlshaber .Ost im 1. Weltkrieg, und den dazu gehörenden Stadtpostausgaben wie Sosnowice, Warschau, Zawiercie usw., oder die zahlreichen polnischen lokalen Verwendungen von Germania-Marken mit und ohne Aufdruck Poczta Polska in den Jahren 1918/1919. Besonders nennenswert sind die unter Polen katalogisierten Hauptnummern 6 bis 16 sowie Nr. 130 – 136. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Marken der deutschen Reichspost der Germania-Ausgaben, die mit Poczta Polska oder nur mit verschiedenen Nominalen überdruckt wurden und die etwas besonderes für den anspruchvollen Deutschlandsammler darstellen.

Die Besetzung im 2.Weltkrieg und die danach folgenden Lokalaufdrucke wieder auf deutschen Marken braucht sicherlich nicht besonders genannt zu werden.

Ähnlichen postalischen Geschichtsverlauf hat Polen mit den damaligen Nachbarländern Russland und Österreich gehabt.

Das waren nur Beispiele und nur Fragmente dessen, was die BArGe Polen in der polnischen Philatelie erforscht.

Die BArGe Polen genießt nicht zuletzt durch ihr besonderes Engagement und durch ihr Ausstellungswesen im In und Ausland hohes Ansehen. Zur Regel gehören schon bilaterale deutsch-polnische Briefmarkenausstellungen sowie Kontakte zu polnischen Sammler-freunden. Diese Beziehungen führten schließlich 1999 zum Zusammenarbeitsvertrag mit dem polnischen Philatelistenverein (PZF) in Lodz.

Der beste Beweis für die Anerkennung der Erforschung der polnischen Philatelie durch die BArGe Polen, ist die Aufnahme von vier BArGe Mitgliedern in die Polnische Akademie der Philatelie sowie die Aufnahme von drei Mitgliedern in den Polnischen Prüferbund. Der Vorsitzender der BArGe Polen nimmt als Präsident der Gemeinschaft POLONIA im Polnischen Philatelistenverband offiziell an den Sitzungen des Hauptvorstandes des Polnischen Philatelisten Verbandes in Warschau teil.

Seit 1990 verleiht die BArGe Polen alljährlich die Jan Witkowski Medaille an bedeutende Philatelisten des In- und Auslandes, die sich vor allem durch Publikationen über die polnische Philatelie und durch ein überdurchschnittliches Bemühen für die polnische Philatelie hervorgetan haben.

Einer der Träger der Jan Witkowski Medaille ist Herr Michael Adler, der Ehrenpräsident des Bundes Deutscher Philatelisten sowie Herr Prof. Dr. Ludwig Malendowicz, der Ehrenpräsident des Polnischen Philatelisten Verbandes.

Unsere Arbeitsgemeinschaft wurde von 16 Polensammlern 1976 gegründet und zählt heute etwa 170 Sammler in aller Welt zu ihren Mitgliedern (u.a. in Japan, Südafrika, Australien, USA, alleine aus Polen zählen wir bei uns 12 Mitglieder). Bis auf die Antarktis sind bei uns Mitglieder aus allen Kontinenten vertreten. Besonders nach der Einheit Deutschlands sind uns zahlreiche Sammler aus den neuen Bundesländern und auch aus Polen beigetreten.

Seit 1983 ist Stefan Petriuk der erste Vorsitzender der BArGe Polen.

Der Chemnitzer Egon Ochsmann leitete seit 1997 bis 2006 die Geschäfte und die Redaktion des Vereins. Inzwischen hat Michael Lenke die Redaktion und die Geschäftsstelle übernommen. 

Die BArGe Polen steht allen interessierten Sammler offen, dabei sind Anfänger, Fortgeschrittene und Spezialisten herzlich willkommen.

In den drei jährlich erscheinenden Mitteilungsblättern (DIN A 4 und je Heft 90 – 100 Blatt) der BArGe Polen werden den Mitgliedern neben Informationen aus dem Vereinsleben, unterschiedlichste Fachartikel, teils aus Übersetzungen, teils als Erstveröffentlichungen aus den eigenen Reihen, angeboten. Diese bieten einerseits den Sammlerfreunden im In- und Ausland bislang wenig beziehungsweise nicht bekannte Details aus dem Postwesen und der Geschichte Polens, regen aber anderseits auch zu vertiefenden Forschungen an.

Unsere Mitteilungsblatter sind ein Bindeglied zu den Mitgliedern. Jedes Mitglied kann darin auch kostenlos seine Suche / Biete - Kleinanzeigen veröffentlichen lassen. Aber auch Fragen und Antworten an die anderen Sammler richten.. Oder einfach die ihm lieb gewonnene philatelistische Stücke unter dem Stichwort „ Aus meiner Sammlung “ vorstellen. 

Viele Mitteilungsblätter können noch gegen Kostenersatz nachgeliefert werden.

Durch den Austausch von Veröffentlichungen mit anderen Arbeitsgemeinschaften (Deutsche Ostgebiete, General-Gouvernement, Deutsche Besetzung im 1. Weltkrieg, Ungarn, Danzig, Zensurpost, Nachporto R- + V-Zettel, Ukraine, Nachporto u.v.a.) und Sammlervereinigungen in aller Welt (in den Niederlanden, England, USA, Australien, Japan, Österreich und natürlich in Polen) erhalten unsere Mitglieder durch das Mitteilungsblatt einen Überblick über die Veröffentlichungen dieser Vereine. Die eigenen, regelmäßig erscheinenden Fachartikel in unserem Mitteilungsblatt sind natürlich das Salz in der Suppe. Hier erschienen schon viele interessante Forschungsergebnisse. 

Der Jahresbeitrag beträgt zur Zeit 30,- EURO, eine Aufnahmegebühr wird nicht erhoben.

Unsere Arbeitsgemeinschaft vermittelt einen Neuheitendienst und einenRundsendedienst für unsere Mitglieder. Selbstverständlich helfen wir den Mitgliedern beim Aufbau oder bei der Verwertung der Sammlung.
Einmal jährlich findet ein zweitägiges Arbeitstreffen statt, das regelmäßig lebhaft besucht wird. Durch diese Arbeitstreffen hat sich eine familiäre Atmosphäre innerhalb der Arbeitsgemeinschaft entwickelt. Während dieser Arbeitstreffen werden, neben den Jahresberichten des Vorstandes, Vorträge gehalten, Sammlungen gezeigt, besonders wird viel diskutiert und gekauft. Bei uns ist jeder willkommen, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener. Wir sind auch im Internet zu finden unter: 
www.ArGe-Polen.de 

1. Vorsitzender: Stefan Petriuk, Neue Strasse 3, D-24977 Langballigholz,
Tel. Inland: 04636 – 1096
Ausland: 0049 4636 1096

Geschäftsführer und Redakteur: : Michael Lenke, Studen 6, 29476 Gusborn (Ortsteil Quickborn) Tel. 05865 980 11 50

 
ZWIĄZEK FILATELISTÓW NIEMIECKICH (BDPh) e.V.  PRZEDSTAWIA SIĘ

Wszędzie na świecie ludzie o podobnych zainteresowaniach chętnie jednoczą się. Również filateliści niemieccy, wkrótce po ukazaniu się pierwszych znaczków pocztowych utworzyli pierwsze stowarzyszenie kolekcjonerów, jak np. w Heidelbergu w 1869 roku. Jest rzeczą godną uwagi, że już wkrótce po tym doszło do powołania ogólnego Związku Filatelistycznego, którego następcą jest obecny Związek Filatelistów Niemieckich (BDPh e.V.), który zrzesza wszystkich niemieckich filatelistów i zbieraczy znaczków pocztowych w liczbie ponad 65 tysięcy członków, skupionych w około 1200. lokalnych stowarzyszeniach i ponad dwustu specjalistycznych klubach zainteresowań, oferując każdemu kolekcjonerowi szerokie możliwości działania na polu jego zainteresowań. Nic dziwnego zatem, że również liczni filateliści z wielu innych krajów świata wstąpili do Związku Filatelistów Niemieckich.

Związek Filatelistów Niemieckich, jako reprezentant interesów wszystkich zbieraczy, odgrywa ważną i znaczącą rolę w kontaktach ze Związkowym Ministerstwem Finansów odpowiedzialnym za emisję znaczków pocztowych od strony politycznej, Pocztą Niemiecką i handlem filatelistycznym. Gwarancją skuteczności tej działalności jest zaangażowanie najwyższych władz Związku pod kierownictwem Prezydenta BDPh e.V., sprawowane z siedziby w "Domu Filatelistyki i Historii Poczty" w Bonn. Tu będzie się wykuwać przyszłość Związku, a tym samym i filatelistyki niemieckiej.

Związek Filatelistów Niemieckich zapewnia swoim członkom możliwość korzystania z szeregu różnorodnych form usług. Każdy członek otrzymuje dwunastokrotnie w roku czasopismo związkowe, w którym na 84 stronach publikowane są wysoce fachowe artykuły badawcze z różnych dziedzin filatelistyki, reportaże, informacje o nowościach, aukcjach, narodowych i i międzynarodowych wystawach filatelistycznych, o zwalczaniu falsyfikatów i tp. Raz w roku każdy członek ma możliwość zamieszczenia bezpłatnego anonsu o wymianie i poszukiwanych walorach. Nic dziwnego zatem, że w roku 2002 miesięcznik "philatelie" został wyróżniony przez Europejską Akademie Filatelistyki Grand Prix, jako najlepsze fachowe pismo filatelistyczne w Europie.

Ale Związek Filatelistów Niemieckich zapewnia swoim członkom jeszcze inne możliwości jak np.:

- kompetentne poradnictwo przy budowie i inwentarzowej wycenie wartości zbiorów,
- bezpłatną ochronę prawną przy kupnie i wymianie walorów w przypadku poniesionej szkody,
- kontakt z innymi kolekcjonerami o podobnych zainteresowaniach w wymianie, dyskusjach i podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć,
- obniżone ceny biletów na imprezy organizowane przez BDPh, spotkania wymienne i wystawy, 
- korzystanie z katalogów i literatury fachowej,
- raz w roku atrakcyjny upominek wyłącznie dla swoich członków.

W Związku Filatelistów Niemieckich przeżyjecie Państwo fascynację znaczkiem pocztowym.

Dalsze informacje można otrzymać pod adresem:

Bund Deutscher Philatelisten e.V.
Mildred-Scheel-Str. 2
53175 Bonn
Deutschland
Fax: + 49 (0)2283085812
mail: info@bdph.de

Jeżeli chciałbyś zostać członkiem Związku Filatelistów Niemieckich, ściągnij i wypełnij tą deklarację

Deklaracja