Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 4

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 220
· Najnowszy użytkownik: DarrelIdexy

free counters

stat4u

Klub Zbieraczy Znaków Pocztowych o Tematyce Religijnej "Święty Gabriel"

Klub Zbieraczy Znaków Pocztowych o Tematyce Religijnej
"Święty Gabriel"
Klub zainteresowań "Święty Gabriel" jest stowarzyszeniem działającym przy Okręgu Wielkopolskim PZF i jednoczącym kolekcjonerów z całej Polski, interesujących się znakami pocztowymi o tematyce religijnej.

Zarząd Klubu
Prezes
Bogdan MICHALAK
(e-mail: bogdanfil@wp.pl)

Adres do korespondencji
Klub "Święty Gabriel"
Skrytka poczt. 19
60-979 Poznań 45

Strona internetowa: www.swietygabriel.pl.tl

Logo Klubu
Wizerunek Archanioła Gabriela przedstawionego jako młodzieńca w fałdzistej szacie, z dwoma do połowy rozwiniętymi skrzydłami i aureolą wokół głowy. Projektantem tego znaku jest prof. Alfred Misof z Wiednia.

Patron Klubu - św. Archanioł Gabriel
W tradycji chrześcijańskiej kultywuje się patronat świętych zarówno nad poszczególnymi osobami, czego zewnętrznym wyrazem jest celebrowanie imienin, jak i miejscowościami, parafiami, całymi grupami zawodowymi. Gońcy, posłańcy, kurierzy, gazeciarze, a także dziennikarze oraz pocztowcy - wszyscy, których obowiązkiem jest przenoszenie bądź przekazywanie wiadomości - od dawna widzieli swego opiekuna i patrona w św. Archaniele Gabrielu. Święty Gabriel jest archaniołem zajmującym w hierarchii bytów - wraz z Michałem i Rafałem - najwyższe miejsce przed Bogiem i pełniącym szczególną rolę w historii zbawienia. Jest czczony w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie jako przynoszący dobrą nowinę, przekazujący na ziemię rozkazy Boga i odsłaniający przed prorokami Boże tajemnice. Jego imię ma oznaczać „moc Bożą". Święty Gabriel należy też do siedmiu aniołów okadzających tron Najwyższego (Apokalipsa Św. Jana 8, 2-14). Wspomina go z imienia prorok Daniel, opisujący swoje widzenie objawione mu przez archanioła Gabriela w świątyni, a dotyczące odstępów czasu, po których przyjdzie Pomazaniec Boży, który odkupi naród izraelski (Księga Daniela 9, 21-26). W Piśmie Świętym występuje Archanioł Gabriel jako zwiastun radosnych wydarzeń, związanych szczególnie z dziełem odkupienia. Ewangelista Łukasz ukazuje go jako posłańca Bożego, zwiastującego Zachariaszowi narodzenie syna Jana; Maryi zaś poczęcie i narodzenie Jezusa, Mesjasza z rodu Dawida (Ewangelia Łukasza 1, 26-?8). W 1951 roku papież Plus XII wydał brewe apostolskie, w którym ogłosił św. Archanioła Gabriela patronem służb informacji i wszystkich pracowników łączności. Patronat ten potwierdził 27 października 1959 r. papież Jan XXIII przy okazji poświęcenia i uruchomienia nowego nadajnika Radia Watykańskiego. Na prośbę filatelistów austriackich, 9 grudnia 1972 roku, papież Paweł VI wydał brewe apostolskie „Quandoquidem mortalium vita", opublikowane 22 grudnia 1972 roku, w którym ogłosił św. Archanioła Gabriela patronem środków społecznego przekazu, poczty i filatelistów.

Historia klubu
Wielkopolska jest kolebką polskiego ruchu propagującego zbieranie znaków pocztowych o treści religijnej i uznającego znak pocztowy za element kultury, instrument kształcenia i czynnik ewangelizacji. Pionierami tego rodzaju kolekcjonerstwa byli filateliści z Leszna i Poznania. Z ich inicjatywy zorganizowano 7 lipca 1957 r. w wielkopolskim sanktuarium maryjnym w Górce Duchownej zjazd kolekcjonerów z całej Polski. Na tym spotkaniu założono Stowarzyszenie Filatelistów Polskich pod wezwaniem Świętego Gabriela i wybrano zarząd na czele z prezesem - ks. Julianem Góreckim (1902-1972), proboszczem w Górce Duchownej, Ówczesne władze państwowe nie zgodziły się jednak na zarejestrowanie bractwa. Kolekcjonerzy działali więc nieformalnie, biorąc udział w wystawach krajowych i zagranicznych oraz rozpowszechniając publikacje filatelistyczne o treści religijnej. Dopiero w 1981 roku zaistniały warunki do reaktywowania założonego w Górce Duchownej stowarzyszenia. Nastąpiło to 24 października 1981 r. podczas wystawy filatelistycznej „Polonica" w Swarzędzu koło Poznania. Stowarzyszenie przyjęło nazwę Klubu Zbieraczy Znaków Pocztowych o Tematyce Religijnej „Święty Gabriel" z siedzibą w Poznaniu. Jego prezesem został Bernard Jan Stępczyński (1925-1986). W 1982 roku Klub przystąpił do Światowej Federacji Stowarzyszeń Filatelistycznych Świętego Gabriela z siedzibą zarządu w Austrii. W 1992 roku odbył się w Poznaniu kongres tej Federacji.

Czasopismo klubowe
Klub wydaje kwartalnik pod tytułem "Święty Gabriel - Informator Klubowy", zajmujący się zagadnieniami z zakresu filatelistyki religijnej. Od listopada 1982 roku pismo ukazuje się w Poznaniu.

Działalność Klubu
Niektórzy członkowie Klubu utworzyli grupy terenowe, działające w większych ośrodkach miejskich, m.in. w Ciechocinku, Gdańsku, Kaliszu, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Płocku, Poznaniu, Przemyślu, Rzeszowie, Szczecinie i Toruniu. Pozostali należą do Klubu indywidualnie. Ich zainteresowania skupiają się wokół filatelistyki religijnej, w większości dotyczą jednak pocztowej dokumentacji pontyfikatu Jana Pawła II.
Wielu członków jest wystawcami, eksponującymi zbiory na wystawach krajowych i zagranicznych. Niektórzy zajmują się działalnością publicystyczną i są autorami opracowań i katalogów, miedzy innymi z zakresu światowych emisji pocztowych nawiązujących do pontyfikatu Jana Pawła II. Klub prowadzi abonament polskich okolicznościowych stempli pocztowych z motywami religijnymi.

Spotkania wymienne
Kwartalne spotkania klubowe połączone z wymianą filatelistyczną odbywają sie w sali Stowarzyszenia CIVITAS CHRISTIANA w Poznaniu przy ul. Kramarskiej 2.
Serdecznie zapraszam Członków i Sympatyków Klubu "Święty Gabriel".

Opracowanie: Bogdan Michalak