Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 4

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 220
· Najnowszy użytkownik: DarrelIdexy

free counters

stat4u

Klub Zainteresowań Filatelistycznych "SILESIANA"


Zarząd Klubu

Prezes
Krystian Szejka (e-mail: krystian.szejka@poczta.pl)

I Wiceprezes
Jan Olchowik (e-mail: johann.olchowik@freenet.de)

II Wiceprezes
Jiří Král (Karvina, Czechy)

Sekretarz
Krzysztof Pawliszak (e-mail: krispaw74@gmail.com)

Członek Zarządu
Antoni Lewandowski


Strona internetowa Klubu:
http://pzfslask.zgpzf.pl

Statut Klubu

I. Sprawy ogólne
I.1. Ogólnopolski Klub Zainteresowań Filatelistycznych "SILESIANA" należy organizacyjnie do Polskiego Związku Filatelistów.
I.2. Klub "SILESIANA" skupia filatelistów i inne osoby , których celem jest badanie, upowszechnianie i pomnażanie wiedzy z zakresu historii poczty, wydarzeń , osób i obiektów związanych z całym Śląskiem w jego historycznych granicach.
I.3. Za granice terytorialne działalności Klubu "SILESIANA" przyjmuje się obszary Śląska Dolnego, Górnego i Cieszyńskiego.
I.4. Klub "SILESIANA" za swoje zadania uważa rozwijanie zainteresowań tematyką śląską oraz wdrażanie nowych opracowań naukowo - badawczych i popularno - naukowych związanych z historią, środowiskiem przyrodniczym i przemianami społeczno - gospodarczymi Śląska.
I.5. Klub wspiera pomocą tych członków, którzy podejmują się opracowania eksponatów wystawowych związanych ze Śląskiem.
I.6. Klub inicjuje organizację wystaw filatelistycznych, wernisaży, pokazów i innych imprez związanych tematycznie ze Śląskiem.
I.7. Klub inspiruje działalność wydawniczą i edytorską swoich członków, a członkowie Klubu winni w miarę możliwości dokumentować, udostępniać i publikować wszelkie posiadane dane i informacje związane ze Śląskiem.

II. Sprawy organizacyjne
II.1. Członkostwo i działalność w Klubie "SILESIANA" są oparte na zasadzie pełnej dobrowolności.
II.2. Członkami Klubu "SILESIANA" mogą być obywatele polscy i obcokrajowcy zrzeszeni lub nie w Polskim Związku Filatelistów, którzy złożą deklarację przynależności do Klubu.
II.3. Członkowie Klubu nie ponoszą z tytułu przynależności do Klubu żadnych składek.
II.4. Władzą Klubu jest - wybierany przez Ogólne Zebranie Członków Klubu na 5-letnią kadencję - Zarząd w składzie 4 ÷ 7 osób, w tym Prezes, Wiceprezes i Sekretarz
II.5. Do zadań Zarządu Klubu należy w szczególności:
- kierowanie pracą Klubu
- prowadzenie ewidencji członków
- opracowanie ramowego planu pracy na daną kadencję i jego realizacja
- zwoływanie ogólnych zebrań członków Klubu w terminach co najmniej dwa razy w okresie kadencji.
- ułatwianie kontaktów między członkami Klubu
II.6. Adres siedziby Klubu:
PZF Okręg Śląsko-Dąbrowski
Klub "SILESIANA"
ul. Konopnickiej 2
40-049 Katowice

Powyższy statut Klubu "SILESIANA" został opracowany i zatwierdzony na zebraniu założycielskim Klubu w Jastrzębiu Zdroju we wrześniu 1977 roku, a poprawiony i uzupełniony w dniu 30 marca 2007 roku.

Deklaracja członkowska

WALNE ZEBRANIE KLUBU PZF „SILESIANA”

W dniu 30 marca 2007 r. na Górze Św. Anny odbyło się walne zebranie członków Klubu Zainteresowań PZF „Silesiana”, w którym uczestniczyli m.in. Wiceprezes Zarządu Głównego PZF Jadwiga Ostraszewska oraz Prezes Zarządu Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego Andrzej Nowak.
W trakcie zebrania wybrano nowy zarząd w składzie:
Przewodniczący – Karol Micza
Zastępca Przew. – Jan Olchowik
Sekretarz – Janusz Manterys
Członek Zarządu – Jiři Král

Członkowie klubu podjęli decyzję, że jego siedzibą będzie lokal Zarządu Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego w Katowicach ul. Konopnickiej 2. Przyjęto emblemat klubu w postaci orła piastowskiego w kolorze czarnym na żółtym tle. Podczas dyskusji poparto inicjatywę publikowania filatelistycznych opracowań dotyczących Śląska, które zamieszczane będą na stronie www.zgpzf.pl. Jan Olchowik zobowiązał się do uruchomienia przy Zarządzie Oddziału w Rudzie Śląskiej biblioteki klubu „Silesiana”.

Zapraszamy do udziału w pracach klubu nowych członków zainteresowanych tematyką śląską. W szczególności zależy nam na pozyskaniu osób zajmujących się historią poczty na Dolnym Śląsku.

Sekretarz klubu
Janusz Manterys

Kliknij >> TUTAJ << aby wyświetlić wszystkie informacje związane z Klubem Zainteresowań Filatelistycznych "SILESIANA" umieszczone na stronach internetowych ZG PZF