Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 3

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 221
· Najnowszy użytkownik: ama

free counters

stat4u

Biuletyn Informacyjny

Adres redakcji
Al. 3 Maja 12; 00-391 Warszawa
Tel. 6253556,  fax: 6252052
Mail: 
zgpzf@wp.pl 

Biuletyn Informacyjny PZF rozprowadzany jest za pośrednictwem Okręgów (Oddziałów) PZF. Spełnia rolę  „dziennika urzędowego” Polskiego Związku Filatelistów.
Wydawcą jest Okręg Pomorski PZF w Gdańsku.

Marek Zbierski  Józef Kuczborski


Redakcja Biuletynu Informacyjnego
                  

Pierwszym redaktorem naczelnym Biuletynu Informacyjnego PZF był kol. Marian Chabowski. Redagował Biuletyn Informacyjny PZF w latach 1977 – 2008. Początkowo w skład Kolegium Redakcyjnego poza redaktorem naczelnym wchodzili: Zygmunt Baranowski, Stanisław Głowiński, Maria Groer, Ryszard Rzepko i Aleksander Sękowski. Szybko rozpadł się ten sześcioosobowy zespół redakcyjny. Poczynając od 1994 roku kol. Marian Chabowski otrzymał pomoc w osobie kol. Henryka Białka.
Od roku 2008 redaktorem naczelnym Biuletynu został Kol. Jan Kruszyński, któremu pomagali Kol. H. Białek i od 2012 r. Kol. H. Wielgosik. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Czytelników Biuletynu Informacyjnego PZF redakcja zaplanowała publikację na stronie internetowej Zarządu Głównego PZF skanów poszczególnych numerów Biuletynu. Zrealizowano zamieszczenie skanów pierwszych 42 numerów BI (lata 1977-87). Od 2009 Biuletyn zaczął się ukazywać tylko dwa razy w roku. Pojedynczy numer Biuletynu za rok 2012 opublikowano początkowo w wersji elektronicznej, a drukiem ukazał się dopiero w roku 2013. W latach 2008-12 zamówienia Okręgów na kolejne numery BI spadły przeszło o połowę. Od 2013 roku do zespołu redakcyjnego dołączyli kol. Józef Kuczborski (informacje z prac ZG) i Marek Zbierski (wystawiennictwo oraz skład komputerowy).

Marian Chabowski
redaktor naczelny
w latach 1977 – 2008
Jan Kruszyński
redaktor naczelny
w latach 2008 - 2013


W październiku 2013 roku Prezydium ZG postanowiło powierzyć odpowiedzialność za redakcję Biuletynu dwóm jego członkom – Józefowi Kuczborskiemu i Markowi Zbierskiemu, który przygotował do druku trzy ostatnie numery (nr 140/141, 142 i 143).
Biuletyn Informacyjny PZF zawiera:
- decyzje i uchwały  Prezydium i Zarządu Głównego PZF;
- nowe i znowelizowane regulaminy PZF, ważniejsze decyzje i uchwały FEPA i FIP;
- ważniejsze zagadnienia z wystawiennictwa krajowego i zagranicznego, a także protokoły
sądów konkursowych wystaw;
- ewentualne zmiany strukturalne w PZF, FEPA i FIP.
Informacje o wystawach konkursowych w formie wykazów przyznanych medali i wyróżnień powinny stanowić ważne narzędzie pracy każdego sędziego w procesie przygotowania do pracy w jury. Organizatorzy wystaw, jurorzy i sami wystawcy znajdą na łamach Biuletynu aktualizacje regulaminów i zasad wystawiennictwa.