Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 2

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 831
· Najnowszy użytkownik: MalirNogegrook

free counters

stat4u

Polska Akademia Filatelistyki

PREZESI HONOROWI POLSKIEJ AKADEMII FILATELISTYKI


Prof. dr hab. dr h.c. Zygmunt Wiatrowski

Prof. dr hab. Kazimierz Sztaba


Prezes Ludwik K. Malendowicz
(email: lkm@amp.edu.pl)


Wiceprezes Julian Auleytner

Wiceprezes Jerzy Bartke


Sekretarz / skarbnik
Przemysław Drzewiecki

Polska Akademia Filatelistyki (PAF) funkcjonuje w ramach Polskiego Związku Filatelistów. Pomysł utworzenia PAF narodził się pod koniec lat 1980-ych i wkrótce powstała kilkuosobowa grupa inicjatywna. Oficjalne powołanie PAF przez Zarząd Główny PZF nastąpiło podczas posiedzenia Zarządu Głównego w Poznaniu, w dniu 28 sierpnia 1992 r. Pierwsze zebranie organizacyjno-programowe członków Akademii odbyło się dnia 14. maja 1993 r., także w Poznaniu, w czasie trwania Światowej Wystawy Filatelistycznej „POLSKA'93”.

Według regulaminu PAF celem Akademii jest:

  1. Zrzeszanie osób prowadzących badania nad problemami filatelistyki i poczty oraz historii poczty, posiadających znaczące wyniki w tym zakresie.

  2. Rozwój i upowszechnianie filatelistyki w Polsce i polskiej filatelistyki za granicą oraz tworzenie i rozwijanie jej teoretycznych i metodologicznych podstaw.

  3. Inicjowanie działań, prowadzących do kształtowania i podnoszenia poziomu wiedzy fachowej wśród filatelistów oraz czynny udział w ich realizacji.

  4. Reprezentowanie działalności badawczej prowadzonej przez filatelistów w Polsce i na arenie międzynarodowej.

Pierwszym prezesem PAF został jeden z jej współorganizatorów prof. Zygmunt Wiatrowski. Obecnie jest on prezesem honorowym Akademii. Od maja 2001 roku prezydium Akademii działało w składzie: prof. Kazimierz Sztaba - prezes, prof. Ludwik K. Malendowicz - wiceprezes, prof. Jerzy Bartke - sekretarz i mgr Przemysław Drzewiecki - skarbnik. W dniu 29 kwietnia 2007 roku - wobec rezygnacji prof. Ludwika K. Malendowicza z funkcji wiceprezesa PAF (pełnił wówczas funkcję prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Filatelistów) - funkcję tę powierzono prof. Władysławowi Alexiewiczowi. Od roku 2010 funkcję wiceprezesa PAF pełni kol. Julian Auleytner.

Akademia skupia 60 członków, w tym 30 członków krajowych (rzeczywistych), 10 członków zagranicznych, 10 członków honorowych i 10 kandydatów. Mimo ustalonej liczby członków, wskaźnik dynamiki zmienności w ciągu dziesięciu lat wyniósł ok. 50%.

Od 1994 roku organizowane są doroczne konferencje naukowe w Ciechocinku (początkowo w sanatorium „Łączność”). Organem prasowym PAF jest „Historyczno-Badawczy Biuletyn Filatelistyczny”, HBBF publikuje w pierwszej kolejności referaty przedstawione na konferencjach PAF. Redaktorem naczelnym Biuletynu jest kol. Jerzy Bielawski.

PAF nawiązała kontakt z Europejską Akademią Filatelistyki (AEP). Na konferencji w Ciechocinku w 2001 roku gościł prezes AEP Jean-Pierre Mangin, a w następnym roku członek zarządu AEP Rainer von Scharpen. Wśród członków krajowych PAF jest dziesięciu członków Akademii Europejskiej (w tym dwóch członków honorowych).

Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, które odbyło się w czasie XXI Konferencji Naukowej Polskiej Akademii Filatelistyki w Ciechocinku (23-24.05.2014 r.) powołało nowe Prezydium, w składzie jaki przedstawiono powyżej. Zebrani nadali także prof. Kazimierzowi Sztabie godność prezesa honorowego Polskiej Akademii Filatelistyki.
(ostatnia aktualizacja: 11.11.2014)

Regulamin Polskiej Akademii Filatelistyki (stan na dzień 09.12.2017)

Zasady Używania Logo PAF
Wykaz członków PAF (stan na 24.05.2019)

Komunikat PAF z dnia 29.03.2020 r. w sprawie organizacji spotkania w roku 2020
Pismo do członków PAF z 09.08.2015 r.

2019 r. XXVI Konferencja Naukowa PAF - sprawozdanie
2017 r. XXIV Konferencja Naukowa PAF - sprawozdanie
2016 r. XXIII Konferencja Naukowa PAF - sprawozdanie
2016 r. XXIII Konferencja Naukowa PAF - informacje
2016 r. XXIII Konferencja Naukowa PAF - zgłoszenie

2015 r. XXII Konferencja - podsumowanie
2015 r. XXII Konferencja - zgłoszenie
2015 r. XXII Konferencja - informacja str. 1
2015 r. XXII Konferencja - informacja str. 2

Sympozjum PAF Warszawa 2014

2012 r. XIX Konferencja - zgłoszenie
2012 r. XIX Konferencja - informacja str. 1
2012 r. XIX Konferencja - informacja str. 2

2011 r. XVIII Konferencja Naukowa PAF - informacja
2011 r. XVIII Konferencja Naukowa PAF - zgłoszenia

2010 r. XVII Konferencja - zgłoszenie
2010 r. XVII Konferencja - informacja

2009 r. XVI Konferencja - zgłoszenie
2009 r. XVI Konferencja - informacja


Jerzy Tokar - wspomnienie