Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 4

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 302
· Najnowszy użytkownik: HuritInidorn

free counters

stat4u

Publikowanie danych osobowych na stronie internetowej www.zgpzf.pl

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (znanych szerzej jako RODO), informujemy, że publikowanie na stronie internetowej www.zgpzf.pl wszelkich danych osobowych, w tym wizerunków osób (zdjęcia), wymaga uzyskania od osób zainteresowanych pisemnej zgody na ich publikację. W przypadku osób małoletnich zgoda musi być podpisana przez opiekuna prawnego. Podpisane dokumenty należy przesłać na adres Redakcji strony internetowej, wraz z materiałem do publikacji. Dla ułatwienia uzyskiwania takich zgód przygotowaliśmy wzory formularzy:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wersja DOC)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wersja PDF)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka (wersja DOC)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka (wersja PDF)

Uwaga: zebranie wymaganych prawem zgód dotyczy tylko osób nie będących członkami PZF. Dane osobowe członków PZF mogą być publikowane na podstawie Regulaminu serwisu internetowego www.zgpzf.pl oraz zawartej w nim Polityki prywatności

.