Frankatura z okazji XX Dnia Papieskiego
Dodane przez Redakcja dnia Wrzesień 25 2020 18:11:12
Ogólnopolski Klub Zbieraczy Frankatur Mechanicznych "Frankotyp" im. Tadeusza Hampla z okazji obchodów XX Dnia Papieskiego będzie stosował nakładkę okolicznościową na maszynę frankująca. Przewidziane są także koperty okolicznościowe z rysunkiem Matki Boskiej i informacją o haśle biskupim Karola Wojtyły.
Treść rozszerzona
Ogólnopolski Klub Zbieraczy Frankatur Mechanicznych "Frankotyp" im. Tadeusza Hampla z okazji obchodów XX Dnia Papieskiego będzie stosował nakładkę okolicznościową na maszynę frankująca. Nakładka przedstawia obraz Matki Boskiej i herb Jana Pawłą II. Przewidziane są koperty okolicznościowe z rysunkiem Matki Boskiej i informacją o haśle biskupim Karola Wojtyły. Odbitki listem zwykłym wykonywane będą na kopertach zwykłych białych lub okolicznościowych. Każdy kto chce otrzymać frankaturę może może zamówić ją na zwykłej białej kopercie w cenie 4,00 zł/szt, lub na kopercie okolicznościowej w cenie 6 zł/szt. Odbitki frankatury listem poleconym będą wykonywane tylko na białych kopertach w cenie 7,20 zł/szt. (brak miejsca na kopercie okolicznościowej na e-R-kę). Można również nadesłać zaadresowane koperty formatu C6 do ofrankowania okolicznościową nakładką. Jest możliwość odesłania frankatur w liście zwrotnym, tak by nie narazić koperty z frankaturą na uszkodzenie w transporcie, wówczas proszę doliczyć do zamówienia 7,20 zł na zwrotny list polecony i kopertę. Zrealizowane zostaną wszystkie zamówienia nadesłane do dnia 07.10.2020 r., korespondencję do ofrankowania proszę kierować na adres:

Polski Związek Filatelistów
Ogólnopolski Klub Zbieraczy
Frankatur Mechanicznych
"FRANKOTYP"
Skr. Poczt. 325
90-950 Łódź 1

Należność za ofrankowanie korespondencji należy wpłacić na konto Okręgu Łódzkiego PZF z dopiskiem Klub Frankotyp, nr konta: PKO BP o/Łódź 45 1020 3352 0000 1502 0092 1791. Do przesyłki proszę dołączyć kopię dokonania wpłaty, ofrankowane zostaną wszystkie koperty nadesłane do 07.10.2020 r. Ze względu na brak możliwości śledzenia wpłat na koncie bankowym Zarządu Okręgu Łódzkiego na bieżąco, poza wpłatą na konto koniecznie należy złożyć zamówienie listownie lub e-mailem na adres: blaszczyk26@interia.pl. Wszystkie zamówienia i nadesłane przesyłki po tym terminie będą mogły być zrealizowane, ale tylko pod warunkiem opłacenia kosztów przesyłki zwrotnej.

Z filatelistycznym pozdrowieniem
Przewodniczący Klubu "Frankotyp"
Krzysztof Błaszczyk