Aleksander Haraburda - wspomnienie
Dodane przez Redakcja dnia Luty 13 2019 16:34:01
W dniu 7 lutego 2019 roku po długiej, ciężkiej chorobie zmarł w Siedlcach, w wieku 87 lat Aleksander Haraburda, wybitny wystawca i publicysta, wielokrotnie nagradzany za swoją działalność. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1960 roku. Głównymi obszaramiu Jego fialtelistycznych zainteresowań były sport oraz historia poczty. Cześć Jego pamięci!
Treść rozszerzona
W dniu 7 lutego 2019 roku po długiej, ciężkiej chorobie zmarł w Siedlcach, w wieku 87 lat Aleksander Haraburda, wybitny wystawca i publicysta. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1960 roku. Początkowo swoje zainteresowania związał z tematyką sportową i turystyką. Za eksponat "Sport - znaki Poczty Polskiej" otrzymał wiele złotych medali, w tym na Ogólnopolskich Wystawach Filatelistycznych w Łodzi w 1975 r., w Katowicach w 1983 r. i w Poznaniu w 1987 r. Zwieńczeniem tych zainteresowań było wydanie w 1982 r. katalogu "Sport, znaki Poczty Polskiej".

Kolejną dziedziną zainteresowań Aleksandra było Królestwo Polskie w okresie przedznaczkowym. Zbudował eksponaty "Stemple nadawcze Królestwa Polskiego 1815-1870" i "Poczta na ziemiach wschodnich Królestwa Polskiego 1815-1870". Za ten ostatni otrzymał medal duży złoty na OWF w Bydgoszczy w 1991 r. oraz złoty w Warszawie w 1995 r., a także pozłacany medal na ŚWF POLSKA 93 w Poznaniu.

Ostatni okres to praca nad historią poczty w Siedlcach. Kilka prac zostało wydanych sumptem autora w latach 1992-2008, aż w roku 2009 książka "Poczta w Siedlcach 1817-1997 - inwentaryzacja znaków pocztowych" została wydana przez Pocztę Polską. Autor nie poprzestał na tym i różne uzupełnienia wydawał w formie broszur. Ostatnią w ubiegłym roku.

Aleksander Haraburda był trzykrotnym laureatem medalu "Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych" (w latach 1982, 1996 i 2002). Za działalność na różnych szczeblach otrzymał medale 30-lecia i 50-lecia PZF, medal "Zasłużony dla Okręgu Warszawskiego PZF" oraz srebrną odznakę "Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki". W 2015 r. został laureatem Honorowej Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego (w formie pierścienia) przyznawanej przez kapitułę przy Muzeum w Krośniewicach.

Aleksander Haraburda pozostanie w naszej pamięci, jako skromny, uczynny, a przy tym dociekliwy Kolega, pełen pasji w poznawaniu tajemnic polskiej historii poczty.

Cześć Jego Pamięci!

Zarząd Okręgu Warszawskiego PZF
Zarząd Główny PZF