Nie żyje Stefan Gonciarczyk (1927-2018)
Dodane przez Redakcja dnia Grudzień 29 2018 10:16:27
Z żalem informujemy, że w dniu 13 grudnia 2018 roku, zmarł w Bielsku-Białej Stefan Gonciarczyk, Członek Honorowy PZF, wieloletni działacz w strukturach Okręgu Beskidzkiego PZF. Do Związku wstąpił 14 grudnia 1954 roku.
Cześć Jego pamięci!
Treść rozszerzona
Stefan Gonciarczyk, ur. 29.10.1927 w Oświęcimiu. Ekonomista. Członek PZF od 14.12.1954. Współzałożyciel i członek Zarządu Koła PZF nr 33 w Oświęcimiu. W 1967 organizator Koła nr 34 przy Fabryce Maszyn Górniczych w Oświęcimiu i jego prezes. W latach 1977 - 1985 członek Komisji Rewizyjnej Okręgu, a od 1985 członek Zarządu Okręgu. Od 1989 przewodniczący Komisji Wystaw Okręgu. Organizator wielu wystaw filatelistycznych, w tym międzynarodowych, bilateralnych, krajowych i okręgowych. W latach 1982 - 1989 instruktor Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej Okręgu. W tym zakresie okazał się doskonałym organizatorem ruchu filatelistycznego wśród młodzieży i propagatorem zbieractwa znaczków pocztowych. W wyniku jego zaangażowania młodzieżowy ruch filatelistyczny Okręgu Beskidzkiego znalazł się w czołówce krajowej. Członek Komitetu Redakcyjnego "Filatelisty Beskidzkiego", autor licznych artykułów o tematyce filatelistycznej w prasie lokalnej, a także redaktor wielu katalogów wystaw filatelistycznych. Współautor monografii "Historia poczty i filatelistyki w Oświęcimiu" i nowego opracowania "Historia poczty w Oświęcimiu do 1945 roku w tle historii poczty na ziemiach polskich" (współautorzy Aleksander Kamiński, Łukasz Szymański) oraz monografii "Święty Maksymilian Kolbe na znakach pocztowych". Od 1997 skarbnik Zarządu Okręgu. Jako skarbnik przeprowadził reorganizację księgowości Okręgu i działalności finansowej. Księgowość Okręgu została unowocześniona i uproszczona, a równocześnie bardziej przejrzysta. Ponadto zorganizował wykonawstwo kart albumowych i koszulek ochronnych, co wpłynęło na zwiększenie dochodów Okręgu. Od 1999 wiceprezes Zarządu Okręgu PZF w Bielsku-Białej, z zachowaniem funkcji skarbnika. W pełnieniu tych funkcji wykazał się dużą aktywnością i inicjatywą ze szczególną troską i dbałością o sprawy finansowe Okręgu. Projektant ok. 40. okolicznościowych datowników pocztowych i ok. 150. pamiątkowych kart korespondencyjnych i kopert. Projektant dwóch medali pamiątkowych wydanych z okazji krajowych wystaw filatelistycznych organizowanych w roku 1997 i 1998. Za działalność filatelistyczną został wyróżniony: Złotą Odznaką Honorową PZF oraz złotą odznaką "Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki". Na XIX Walnym Zjeździe otrzymał godność Członka Honorowego PZF. Ponadto otrzymał tytuł "Zasłużony dla Okręgu Beskidzkiego PZF", odznakę: "Zasłużony dla województwa bielskiego", srebrną odznakę "Zasłużony Pracownik Łączności" oraz Srebrny Krzyż Zasługi.
Stefan Gonciarczyk zmarł 13 grudnia 2018 r. w Bielsku-Białej. Cześć Jego pamięci!

Zarząd Okręgu Beskidzkiego
Polskiego Związku Filatelistów
w Bielsku - Białej