Wystawa filatelistyczna "Polskie drogi do niepodległości"
Dodane przez Redakcja dnia Wrzesień 24 2018 16:56:55
Od 1 do 6 września 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Lesku czynna była niekonkursowa wystawa filatelistyczna "Polskie drogi do niepodległości". Organizatorami przedsięwzięcia były Koło PZF w Lesku oraz Koło PZF im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu, przy udziale Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie i Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku.
Treść rozszerzona
Od 1 do 6 września 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Lesku czynna była niekonkursowa wystawa filatelistyczna "Polskie drogi do niepodległości". Organizatorami przedsięwzięcia byli: Koło Polskiego Związku Filatelistów w Lesku, Koło Polskiego Związku Filatelistów im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku. Wystawie patronowali: Władysław Ortyl - Marszalek Województwa Podkarpackiego, Grażyna Zagrobelna - dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie i Barbara Jankiewicz - burmistrz Miasta i Gminy Lesko.

W sobotę,1 września odbyło się uroczyste otwarcie wystawy. Na wernisaż przybyli m.in: Barbara Jankiwicz - burmistrz Leska, Barbara Krasulak - zastępca burmistrza Leska, Maria Petka-Fundanicz - dyrektor Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku, Bożena Czuryk – była dyrektor BDK, Zygmunt Kałuża - prezes Zarządu Okręgu PZF w Rzeszowie, ks. Mieczysław Bąk - proboszcz parafii pw. Nawiedzenia NMP. w Lesku. Gości wernisażu powitał oraz przedstawił krótką historię związaną z powstaniem państwa polskiego w 1918 roku Janusz Rabiej - przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i prezes Koła PZF w Lesku.

Andrzej Dudek - zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego i prezes Koła PZF im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu przedstawił wystawców, którzy przybyli z eksponatami do Leska: Swoje zbiory zaprezentowali i na wystawę przybyli: Ewa Jankowiak - sekretarz Koła PZF w Gostyniu ("Architektura"), Adam Kęstowicz - prezes Koła PZF nr 1 w Głogowie i wiceprzewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego PZF w Warszawie ("Oflag Neubrandenburg - cenzura obozowa na formularzach pocztowych", "Poczta Pruska na ziemiach polskich w obecnych granicach w latach 1772-1867", "Formularz pocztowy - ceduła wzór "C-62" używany na terenach pod zaborem pruskim"), Edward Kubica - członek Zarządu Okręgu Częstochowskiego PZF ("Przesyłki jeńca wojennego - paczki", "Niemieckie obozy dla jeńców wojennych 1935-1945", "Niemieckie obozy dla jeńców wojennych w Beniaminowie 1943-1944", "Obóz jeniecki Oflag XII A", "Stalag 367 w Częstochowie", "Korespondencja jeńca wojennego nr 9658") oraz Andrzej Dudek z Gostynia ("Czekam na list od Ciebie Klementyno", "Gostyń", "Ptaki"). Ponadto na wystawę eksponaty wypożyczyli: Jacek Kubczyk - prezes Zarządu Okręgu w Częstochowie ("Korespondencja polskiego oficera z Oflagu Berxen b.Vilsen z okresu 1916-1918", "W kajdankach traktami pocztowymi Królestwa Polskiego") i Eugeniusz Pradela - wiceprezes Zarządu Okręgu Częstochowskiego PZF ("Korespondencja Ernesta Tonet z niemieckiej niewoli").

Organizacja okolicznościowej wystawy doszła do skutku dzięki zaangażowaniu kół w Lesku i Gostyniu. Koło PZF w Lesku wydało z tej okazji: katalog, pamiątkowy medal oraz stosowało nie pocztowy stempel okolicznościowy. Z kolei filateliści z Wielkopolski przywieźli gabloty wystawowe i wartościowe eksponaty, wykonali montaż i demontaż ekspozycji oraz zorganizowali przejazd dla wystawców z Głogowa, Częstochowy i Gostynia. Ponadto wydali -niepocztową kartkę okolicznościową projektu Andrzeja Dudka.

Podczas pobytu w Bieszczadach zwiedziliśmy między innymi: Lesko, Sanok, zaporę na Solinie, Krasiczyn, Przemyśl, ruiny zamku Sobień , ruiny klasztoru karmelitów bosych w Zagórzu oraz odbyliśmy przejazd Bieszczadzką Kolejką Leśną. Przejazd, w tym transport gablot oraz pobyt w Bieszczadach uczestnicy wyjazdu pokryli z własnych środków finansowych.

Dziękujemy filatelistom oraz władzom Leska za możliwość spotkania oraz serdeczną gościnność.

Informację przekazał:
Andrzej Dudek
Foto: Robert Czub