XV rocznica nadania Janowi Pawłowi II tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łodzi
Dodane przez Wojtek Nowinski dnia Kwiecień 24 2018 08:27:54
Ogólnopolski Klub Zbieraczy Frankatur Mechanicznych "FRANKOTYP" im. Tadeusza Hampla, z okazji XV rocznicy nadania Janowi Pawłowi II tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łodzi, będzie stosował nakładkę na maszynę frankująca. Zamówienia na frankowanie można składać do dnia 16 maja 2018 roku.
Treść rozszerzona
Ogólnopolski Klub Zbieraczy Frankatur Mechanicznych "FRANKOTYP" im. Tadeusza Hampla, z okazji XV rocznicy nadania Janowi Pawłowi II tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łodzi, będzie stosował nakładkę na maszynę frankująca. Każdy kto chce otrzymać frankaturę może może zamówić ją na kopercie w cenie 3,20 zł/szt. Można również nadesłać zaadresowane koperty formatu C5 do ofrankowania okolicznościową nakładką. Jest możliwość odesłania frankatur w liście, tak by nie narazić koperty z frankaturą na uszkodzenie w transporcie, wówczas proszę doliczyć do zamówienia 5,30 zł na zwrotny list polecony i kopertę. Zrealizowane zostaną wszystkie zamówienia nadesłane do dnia 16.05.2018 r.

Korespondencję do ofrankowania proszę kierować na adres:
Polski Związek Filatelistów
Ogólnopolski Klub Zbieraczy
Frankatur Mechanicznych
„FRANKOTYP”
ul. Fabryczna 25
90-341 Łódź

Należność za ofrankowanie korespondencji należy wpłacić na konto Okręgu Łódzkiego PZF z dopiskiem Klub Frankotyp, nr konta:
PKO BP o/Łódź 45 1020 3352 0000 1502 0092 1791.
Do przesyłki proszę dołączyć kopię dokonania wpłaty, ofrankowane zostaną wszystkie koperty nadesłane do 16.05.2018 r.

Z filatelistycznym pozdrowieniem
Przewodniczący Klubu
Krzysztof Błaszczyk