Nie żyje Karol Micza (1947-2018)
Dodane przez Wojtek Nowinski dnia Kwiecień 09 2018 17:04:06
Zarząd Okręgu Beskidzkiego zawiadamia z żalem, że w dniu 6 kwietnia 2018 roku zmarł Członek Honorowy Polskiego Związku Filatelistów Karol Micza. Pogrzeb św. pamięci Karola odbędzie się w Pszczynie w dniu 12 kwietnia 2018 roku (czwartek), o godzinie 8.45 w Kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych, Plac Księdza Prałata Józefa Kuczery 2.
Treść rozszerzona
Zarząd Okręgu Beskidzkiego zawiadamia z żalem, że zmarł Członek Honorowy Polskiego Związku Filatelistów Karol Micza. Pogrzeb św. pamięci Karola odbędzie się w Pszczynie w dniu 12 kwietnia 2018 roku (czwartek) o godzinie 8.45, w Kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych Plac Księdza Prałata Józefa Kuczery 2.

Karol Micza urodził się 12 stycznia 1947 roku w Wilamowicach koło Skoczowa na Śląsku Cieszyńskim, ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Swoją przygodę z filatelistyką zaczął w 1966 roku, od Koła w Skoczowie. Po zakończeniu studiów przeniósł się do Jastrzębia Zdroju, gdzie w latach 1972-1998 pełnił funkcję Prezesa Koła Nr 18, a od 1999 roku Koła Nr 46. Pełnił w tym czasie funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Członka Zarządu Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego. Od 2016 roku przeniósł się do Koła Nr 1 w Bielsku-Białej, pełnił funkcję Członka Zarządu Okręgu Beskidzkiego. Był organizatorem lub współorganizatorem licznych pokazów i wystaw filatelistycznych. Szczególny wkład wniósł w organizację Pierwszych Mistrzostw Polski w Filatelistyce Tematycznej "Pszczyna 2009".

Jego zainteresowania filatelistyczne dotyczyły wszystkich dziedzin. Zajmował się filatelistyką tematyczną, tradycyjną, jak również historią poczty. Szczególnie umiłował tematykę związaną ze Śląskiem Cieszyńskim. Był autorem kilkudziesięciu artykułów publikowanych w prasie polskiej, zagranicznej i na stronach internetowych. Współpracował, jako członek Rady Redakcyjnej, z wydawcą wydawanego w Republice Czeskiej czasopisma "Syrena". Jego liczne eksponaty wystawowe lokowały go w czołówce polskich wystawców. Był sędzią I klasy zakresie filatelistyki tradycyjnej i historii poczty oraz rzeczoznawcą Polskiego Związku Filatelistów. Za swoją wieloletnią działalność w strukturach PZF został nagrodzony licznymi odznaczeniami związkowymi. Ukoronowaniem jego działalności było przyznanie w 2011 roku na XX. Walnym Zjeździe PZF w Polkowicach godności Członka Honorowego. Za osiągnięcia zawodowe został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Srebrną Odznaką "Zasłużony dla Górnictwa Rzeczypospolitej Polskiej".

Karol Micza był osobą o nieskazitelnej uczciwości, życzliwości, skromności, nigdy nie odmawiał pomocy. Tymi cechami zjednywał sobie wielu przyjaciół w kraju i za granicą. Planował budowę nowych eksponatów i udział w wystawach. Planów tych nie udało mu się jednak zrealizować. Na przeszkodzie stanęła nieoczekiwana śmierć w dniu 6 kwietnia.2018 roku.