Filatelistyczne popołudnie z Marszałkiem w Kaliszu
Dodane przez Wojtek Nowinski dnia Listopad 24 2017 18:32:24
14 listopada 2017 roku w Bibliotece Głównej przy ul. Legionów 66 w Kaliszu zebrali się filateliści oraz sympatycy znaczka pocztowego. Okazją do tego spotkania stał się jubileusz 150. rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego, któremu poświęcona została prezentacja multimedialna autorstwa dra inż. Jerzego Dudy.
Treść rozszerzona
14 listopada 2017 roku w Bibliotece Głównej przy ul. Legionów 66 w Kaliszu zebrali się filateliści oraz sympatycy znaczka pocztowego. Okazją do tego spotkania stał się jubileusz 150. rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego, któremu poświęcona została prezentacja multimedialna autorstwa dra inż. Jerzego Dudy. W drugiej części spotkania wręczono odznaczenia Polskiego Związku Filatelistów.

Zebranie prowadził Jerzy Bielawski, prezes Zarządu Okręgu PZF w Kaliszu. Wśród zaproszonych gości byli obecni: Edward Prus, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kalisza, ks. prałat Paweł Kostrzewa, były kapelan kaliskich filatelistów, proboszcz parafii, na terenie której znajduje się Biblioteka Główna, Lidia Plajzer, przedstawiciel Wydziału Kultury i Sztuki UM, prof. Krzysztof Walczak, prorektor PWSZ w Kaliszu, Jerzy Szukalski, wicedyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, Anna Plewa-Śróda, regionalny koordynator ds. filatelistyki PP w Poznaniu, Joanna Makowska, naczelnik Urzędu Pocztowego Kalisz 1. Ponadto obecni byli prezesi i członkowie Kół PZF Okręgu Kaliskiego, pracownicy MBP w Kaliszu oraz przedstawiciele lokalnej prasy.

Po powitaniu gości prowadzący przedstawił zebranym dra inż. Jerzego Dudę, który zatytułował swoją opowieść "Są ludzie i są prace ludzkie… - Marszałek Józef Piłsudski w dokumentacji pocztowej”. Autor opracowania, znany bibliofil i miłośnik znaków pocztowych, szczególnie tych, związanych z książką, twórca tzw. bibliofilatelii, redaktor naczelny czasopisma "Filatelista Małopolski" zaprosił uczestników spotkania do wspólnej podróży w czasie. Na slajdach, wyświetlanych na dużym ekranie, przywołał postać Józefa Piłsudskiego.

Przypomniał znane fotografie Marszałka, te będące inspiracją dla emisji filatelistycznych oraz te mniej popularne, publikowane w zagranicznych, m.in. francuskich, gazetach i czasopismach z epoki. Jerzy Duda dotarł również do unikatowych pocztówek z wizerunkiem „Pierwszego Legionisty”. Powstawały one spontanicznie, nakładem towarzyszy i podkomendnych Józefa Piłsudskiego. Na jednym ze slajdów pokazano buławę należącą do tego najwyższego stopniem Żołnierza Polski Niepodległej. W dalszej części mówca zwrócił uwagę, że pierwszy polski znaczek z Marszałkiem (Fi.111) pojawił się już 15. czerwca 1919 roku w ramach serii "Pierwsza sesja Sejmu Ustawodawczego". Przy okazji dowiedzieliśmy się, że nakład tego waloru wyniósł ponad 4 miliony sztuk. Z dzisiejszej perspektywy to ogromna emisja. Jednak w czasach, gdy większość spraw urzędowych, handlowych jak i prywatnych kontaktów międzyludzkich była załatwiana za pośrednictwem korespondencji pocztowej, ten nakład był niewielki. Polacy bardzo chętnie nabywali znaczki, mając namacalny dowód, że wolna ojczyzna została wskrzeszona po 123. latach zaborów. W dużym stopniu decydowały względy patriotyczne.

Po drugiej wojnie światowej musieliśmy bardzo długo czekać, aż państwowa poczta zdecydowała się na znaczek z "Komendantem”. Ukazał on się dopiero w 1988 roku (Fi. 3027) w ramach serii emitowanej z okazji 70. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Wcześniej komunistyczna władza nie chciała pamiętać o Józefie Piłsudskim. Zapewne wiedza na temat Bohatera zwycięskiej wojny polsko-sowieckiej była zbyt niewygodna, aby w jakikolwiek sposób przypominać postać Marszałka. Jednak w społeczeństwie polskim legenda Komendanta była żywa przez cały okres PRL. Józef Piłsudski to osoba wielce zasłużona też dla budowy i rozwoju poczty w okresie II Rzeczpospolitej Polskiej. Doceniał on rolę, jaką ta instytucja miała do odegrania w odbudowie zniszczonego kraju. Sprawna komunikacja oraz bezpieczny przepływ informacji i pieniądza to nerw każdej gospodarki, dlatego tak wiele zależało od Poczty Polskiej.

Prezentacja Jerzego Dudy została bardzo ciepło i z dużym zainteresowaniem przyjęta przez całe audytorium, czego najlepszym dowodem były szczere oklaski i podziękowania za tak zajmujące i niebanalne przedstawienie postaci Józefa Piłsudskiego.

W dalszej części spotkania Jerzy Bielawski wręczył wyróżniającym się filatelistom odznaki honorowe Polskiego Związku Filatelistów. Złotą Odznakę Honorową PZF otrzymała Magdalena Pietras, Koło Witaszyce; Srebrną Odznakę Honorową: Iwona Małecka i Mirosława Neyder, Koło Witaszyce; Jan Andrzejak i Jerzy Świątek, Koła z Ostrowa; Tomasz Guglas i Paweł Spychalski, Koło Miejskie Kalisz; Brązową Odznakę Honorową PZF otrzymali: Tomasz Ciesielski, Koło Witaszyce; Jerzy Bratoszewski i ks. Andrzej Płaza - Koło Miejskie Kalisz.

Na zakończenie Edward Prus w krótkim wystąpieniu podziękował i pogratulował organizatorom ciekawego spotkania oraz przekazał życzenia od Grzegorza Sapińskiego, prezydenta miasta oraz Andrzeja Plichty, przewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza. Poinformował też zebranych o powołaniu komitetu budowy pomnika Józefa Piłsudskiego w Szczypiornie w roku 2018, w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Ponadto Jerzy Szukalski odczytał "okolicznościowe adresy” od Marzeny Wodzińskiej, członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Jarosława Wujkowskiego, dyrektora ODN w Kaliszu.
Kaliskiej uroczystości towarzyszyła wystawa prezentująca walory filatelistyczne związane z tematem spotkania ze zbiorów autora prezentacji. Czynne było też stoisko pocztowe, na którym oferowano wydawnictwa okolicznościowe, tematycznie związane z rocznicą urodzin Marszałka Piłsudskiego. Poczta Polska przygotowała okolicznościowy datownik ze stałą datą oraz kartkę korespondencyjną z wizerunkiem Komendanta, które zaprojektował Tomasz Lewandowski. Zainteresowani mogli zaopatrzyć się w oryginalną pamiątkę z tego nadzwyczaj udanego filatelistycznego popołudnia.

Tomasz Gąsłowski
Zdjęcia: Marcin Galant i Mieczysław Zaremba