110-lecie energetyki w Łodzi
Dodane przez Wojtek Nowinski dnia Październik 11 2017 21:10:20
W dniach 16-22 września 2017 r., na terenie Zakładu Energetycznego EC4 przy ul. J. Andrzejewskiej 5 w Łodzi, miał miejsce pokaz filatelistyczny zorganizowany przez firmę Veolia Energia Łódź S.A. przy współpracy z Okręgiem Łódzkim PZF i Pocztą Polską S.A. przy okazji "Dni Otwartych Veolia Energia Łódź S.A." podczas obchodów jubileuszu "110-lecia energetyki w Łodzi".
Treść rozszerzona
W dniach 16-22.09.2017 na terenie Zakładu Energetycznego EC4 przy ul. J. Andrzejewskiej 5 w Łodzi miał miejsce pokaz filatelistyczny zorganizowany przez firmę Veolia Energia Łódź S.A. przy współpracy z Okręgiem Łódzkim Polskiego Związku Filatelistów i Pocztą Polską S.A. przy okazji „Dni Otwartych Veolia Energia Łódź S.A.” podczas obchodów jubileuszu „110-lecia energetyki w Łodzi”.

Na pokazie zaprezentowano na 48 ekranach 10 eksponatów tematycznie związanych z szeroko pojętą energetyką oraz związanych z Łodzią i naszym krajem. Największym zainteresowaniem cieszyły się eksponaty kol. Andrzeja Lebiedzkiego „Eksploatacja podziemna złóż”, Mariana Kazieczki „ Przemysł naftowy” i „Górnictwo na ziemiach polskich”, Piotra Szymczaka „Energetyka”, Stanisława Mality „Przemysł Polski”, dwa eksponaty „Włókiennictwo” kol. Grzegorza Skwary i kol. Wiesława Dobrowolskiego, eksponaty Stanisława Walischa „Łódź” i „Kościuszko” przygotowane w styczniu dla Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi z okazji obchodów Roku Kościuszkowskiego, oraz mini eksponat kol. Zbigniewa Leśniewskiego „Symbole narodowe”.

Wejście na teren zakładu, ze względu na jego charakter i pracę w ruchu ciągłym odbywało się tylko po wpisaniu na listę gości. Wycieczki oprowadzane były przez pracowników firmy Veolia, którzy starali się odpowiadać na wszystkie pytania zwiedzających dotyczące elektrociepłowni, jej historii i pracy. Jednym z punktów programu zwiedzania był pokaz filatelistyczny, na którym osobiście miałem przyjemność oprowadzać zwiedzających. W pierwszym dniu pokazu wystawę zwiedziło minimum 600 osób, tyle bowiem osób znalazło się wpisanych na listy osób zwiedzających elektrociepłownię EC4. W pozostałe dni wystawa była czynna od godz. 8:00 do godz. 16:00 i dostępna do zwiedzania tylko przez pracowników elektrociepłowni Veolia Energia Łódź S.A.. Dyżurujący podczas trwania wystawy koledzy, pośród których są byli pracownicy elektrociepłowni, poinformowali, że wystawę podczas tych dni zwiedziło około 1/3 załogi zakładu, czyli około 150 osób. Dla wszystkich zwiedzających, zetknięcie się z filatelistyką w takim wydaniu było czymś nowym i zaskakującym, co można było odczuć po ilości zadawanych przez zwiedzających pytań. Pokazuje to potrzebę częstszego organizowania pokazów i wystaw filatelistycznych, pozwalających na dotarcie z naszym hobby do większej liczby odbiorców i zainteresowanych.

W trakcie „Dni Otwartych” w dniu 16.09.2017 r. przed zakładem energetycznym pod rozstawionymi namiotami było wiele firm i fundacji kooperujących na co dzień z firmą Veolia Energia Łódź S.A., oferujących dodatkowe atrakcje dla zwiedzających. Pośród tych firm znalazło się stoisko Poczty Polskiej S.A. UP Łódź 4 z datownikiem okolicznościowym, kartkami beznominałowymi i znaczkami spersonalizowanymi. Obok stoiska poczty mieściło się stoisko Okręgu Łódzkiego Polskiego Związku Filatelistów, na którym można było nabyć frankaturę okolicznościową z maszyny Ogólnopolskiego Klubu Zbieraczy Frankatur Mechanicznych „FRANKOTYP” im. Tadeusza Hampla i zobaczyć jak korespondencję frankuje się maszyną frankującą marki Postalia. Stoisko poczty cieszyło się dużym zainteresowaniem, o czym choćby świadczy fakt, że kartki beznominałowe ze znaczkami personalizowanymi kasowane kasownikiem okolicznościowym rozdawane przez pocztę gratis rozeszły się jak ciepłe bułeczki i niestety po dwóch godzinach nie zostało już nic. Pamiątki można było jednak nabyć kupując zwykły znaczek naklejając na kartkę i prosząc o ostemplowanie.

Dzięki hojności organizatora „Dni Otwartych” i pokazu filatelistycznego, Veolii Energii Łódź S.A, wszyscy wystawcy i osoby zaangażowane ze strony Okręgu Łódzkiego PZF otrzymały wartościowe upominki i pamiątki filatelistyczne wydane na tę okazję.

Na zakończenie chciałbym podziękować wszystkim współorganizującym ze mną i Piotrem Szymczakiem pokaz filatelistyczny, który z pewnością uświetnił obchody jubileuszu „110 lecia energetyki w Łodzi” w trakcie trwania „Dni Otwartych Veolia Energia Łódź S.A.” Życzę wszystkim, by takich imprez filatelistycznych było w przyszłości jak najwięcej, a współpraca przy ich organizacji z partnerami była równie przyjemna i łatwa jak to miało miejsce w tym przypadku.

Krzysztof Błaszczyk
O. Łódzki PZF