Nowy numer "Filatelisty Kaliskiego" (1-2/2017)
Dodane przez Wojtek Nowinski dnia Lipiec 16 2017 22:21:09
Ukazał się pierwszy w tym roku podwójny numer "Filatelisty Kaliskiego" 2017 nr 1-2(133-134). Oprócz wydarzeń filatelistycznych związanych z Okręgiem Kaliskim, w numerze czytelnicy znajdą jak zwykle wiele ciekawych materiałów poświęconych naszemu hobby. Prezentujemy spis zawartości numeru.
Treść rozszerzona
Ukazał się pierwszy w tym roku podwójny numer "Filatelisty Kaliskiego" 2017 nr 1-2(133-134). Oprócz wydarzeń filatelistycznych związanych z Okręgiem Kaliskim, w numerze czytelnicy znajdą jak zwykle wiele ciekawych materiałów poświęconych naszemu hobby. Prezentujemy spis zawartości numeru.

Spis treści:
• "Polska będzie wielka albo jej nie będzie wcale" - Józef Piłsudski w 150.rocznicę urodzin
• Stara i nowa droga toruńska traktem pocztowym
• Polski Związek Filatelistów przed reorganizacją - temat ciągle aktualny
• Urząd Pocztowy Kalisz 1
• Stemple propagandowe stosowane w Kaliszu 1940-1950
• Filatelistyka tematyczna … żyje i rozwija się
• 60 lat Koła Miejskiego PZF im. Antoniego Serbeńskiego w Ostrzeszowie
• Kaliszanin w Kamerunie: 2017 - Kaliski Rok Stefana Rogozińskiego
• Sześćdziesięciolecie Klubu "Święty Gabriel"
• Wystawa Filatelistyczna "Rzeszów 2017"
• Recenzja: "Święty Jan Paweł II na znaczkach pocztowych świata”
• Wydawnictwa pocztowe w Okręgu Kaliskim
• Niekatalogowana usterka znaczka Fi 164
• Zmiana taryfy Poczty Polskiej S.A.

Informację przekazał:
Jerzy Bielawski
Redaktor naczelny