Zmiany w Ewidencji Sędziów Konkursowych GKS
Dodane przez Wojtek Nowinski dnia Styczeń 24 2016 21:57:49
Na ostatnim styczniowym posiedzeniu w Warszawie, członkowie Prezydium ZG PZF zapoznali się z aktualną sytuacją szkoleniową i personalną w Głównym Kolegium Sędziów i przyjęli stosowne propozycje zmian w ewidencji jurorów.
Treść rozszerzona
Na ostatnim styczniowym posiedzeniu w Warszawie członkowie Prezydium ZG PZF zapoznali się z aktualną sytuacją szkoleniową i personalną w Głównym Kolegium Sędziów (GKS) i przyjęli stosowne propozycje zmian w ewidencji jurorów.
Dwóch zasłużonych naszych Kolegów, Kol. Antoni Kurczyński i Jerzy Bielawski zostali przeniesieni do grupy jurorów-seniorów (zgodnie z par. 7, pkt. 4.1. Regulaminu Sędziów Konkursowych PZF). Obaj Koledzy to sędziowie z wieloletnim doświadczeniem w pracach jury i ocenie eksponatów. GKS dziękuje za ofiarną pracę obu Kolegom, życząc im zdrowia oraz dalszych sukcesów na polu filatelistyki.
W związku ze spełnieniem wymagań kwalifikacyjnych przez kilku Kolegów, GKS wnioskował o dokonanie zmian w Ewidencji Sędziów Konkursowych PZF.
Prezydium ZG PZF zatwierdziło proponowane zmiany w Ewidencji Sędziów Konkursowych PZF dot. następujących kolegów:
Kol. Henryk Dembski - juror uprawniony do sędziowania na wystawach I stopnia
Kol. Andrzej Jarzynkowski - juror uprawniony do sędziowania na wystawach I stopnia
Kol. Antoni Krechowiec - juror uprawniony do sędziowania na wystawach II stopnia
Kol. Edward Kubica - juror uprawniony do sędziowania na wystawach III stopnia
oraz przeniesienia z ewidencji jurorów nieczynnych do jurorów czynnych Kol. Jerzego Gibka.
Zmiany weszły w życie z dniem 17.01.2016 r.
Od dłuższego czasu spora grupa Kolegów Jurorów nie bierze udziału w pracach sądów konkursowych względnie obowiązkowych szkoleniach sędziowskich lub nie wykazuje aktywności wystawienniczej. Są to od wielu lat podstawowe warunki do pełnienia funkcji sędziów konkursowych PZF. Oprócz tego wiek i stan zdrowia nie pozwala niektórym naszym Kolegom na wypełnianie wszystkich obowiązków sędziego konkursowego. Pozdrawiamy tą drogą tych wszystkich Kolegów, m.in. J. Henke, J. Prokulewicza, B. Szymańskiego i A. Walera, dziękując im wszystkim za wieloletnią współpracę. Po dogłębnej analizie zebranych ankiet i informacji GKS zaproponowało dokonanie stosownych zmian w Ewidencji Sędziów Konkursowych PZF.
Z aktualną listą można się zapoznać w zakładce Głównej Komisji Sędziowskiej.

Marek Zbierski
Przewodniczący Głównego Kolegium Sędziów