Bronisław Brzozowski nie żyje
Dodane przez Andrzej Nowak dnia Marzec 03 2015 14:54:10
W dniu 1 marca 2015 r. o godz. 13:00 zmarł nasz Kol. Bronisław Brzozowski z Kłodzka. Ostatnie pożegnanie oraz wyprowadzenie zwłok odbędzie się 5 marca br. (w czwartek) o godz. 12:00 z Kaplicy Cmentarnej przy ulicy Dusznickiej w Kłodzku o czym zawiadamia pogrążona w żalu rodzina oraz przyjaciele z Okręgu Wałbrzyskiego PZF w Wałbrzychu.

Treść rozszerzona
BRONISŁAW BRZOZOWSKI, ur.1.01.1926 w Piłołówce na Wileńszczyźnie. Płk Wojska Polskiego, inżynier. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1965. Od 1966 do 2006 prezes założonego przez siebie Koła PZF w środowisku wojskowym w Kłodzku. Pełnił wiele funkcji organizacyjnych, jak: członek Zarządu Okręgu PZF we Wrocławiu (1973-1979); członek GKR (1977-1986), wiceprezes Zarządu Okręgu w Wałbrzychu (1980-2002). Delegat z Okręgu Wałbrzyskiego na Walne Zjazdy PZF: XI, XII, XIII, XIV, XV i XVI. Przewodniczący komitetów organizacyjnych wystaw: Międzynarodowej Polsko-Czechosłowackiej Wystawy Znaczków Pocztowych „Kłodzko 1000” (1981) i XVIII OWF „Wałbrzych – Książ” (1999). Członek Komitetu Honorowego XX OWF „450 lat Poczty Polskiej – Wrocław 2008”. Znany w kraju jako znakomity badacz znaków pocztowych i publicysta, a także wystawca, sędzia I klasy, rzeczoznawca do wyceny zbiorów filatelistycznych i organizator życia filatelistycznego w regionie. Jako wystawca odniósł liczne sukcesy medalowe, prezentując na wystawach w kraju i za granicą eksponaty: „Militaria Polski w filatelistyce”, „Polskie drogi do niepodległości 1914-1921”, „II wojna światowa” oraz „Ziemia Kłodzka”, „Polska 1944-1952 – przegląd dokumentacyjny”. Jako wystawca uczestniczył w dziesięciu wystawach ogólnopolskich. Jako juror pracował na XVI, XVII i XVIII OWF. Autor dwóch publikacji zwartych: Stemple pocztowe Wielkopolski i Pomorza w latach 1919-1939 i Monografia poczty na Ziemi Kłodzkiej oraz współautor wydawnictw: Poczta Polska na Dolnym Śląsku w latach 1945-1948 i Polska cenzura korespondencji w latach 1918-1922. Autor haseł w Encyklopedii Filatelistyki oraz wielu artykułów badawczych publikowanych na łamach „Historyczno-Badawczego Biuletynu Filatelistycznego”, „Filatelisty” i innych czasopism. Część artykułów została przetłumaczona i wydrukowana w angielskich i niemieckich czasopismach filatelistycznych. Za dorobek publicystyczny trzykrotnie wyróżniony Medalem „Za zasługi dla rozwoju publikacji filatelistycznych” (1992, 1995, 2002). Członek Polskiej Akademii Filatelistyki od chwili jej utworzenia w 1993 (od 2005 – Członek Honorowy). Za działalność filatelistyczną wyróżniony Złotą Odznaką „Za zasługi dla polskiej filatelistyki" (1995) oraz innymi medalami i odznakami nadawanymi przez PZF. W 1998 na XVII Walnym Zjeździe otrzymał godność Członka Honorowego PZF. Laureat statuetki „Prymus” za rok 2005 w kategorii „Za całokształt działalności na rzecz polskiej filatelistyki”. Od 1981 członek Rady Muzealnej przy Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Zajmuje się też numizmatyką i medalierstwem. W 2006 został Laureatem Honorowej Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin–Borkowskiego. Za pracę zawodową, działalność służbową i społeczną odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz innymi medalami.