Nie żyje Kol. Włodzimierz Zieliński
Dodane przez Wojtek Nowinski dnia Październik 27 2014 23:56:46
Nie żyje Kol. Włodzimierz Zieliński, zasłużony działacz Koła PZF w Wadowicach. Urodził się 17.10.1937 r. w Wadowicach. Do wadowickiego Koła Filatelistów wstąpił w czerwcu 1967 r. i przez wiele lat pełnił w nim funkcje m.in. sekretarza oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Zmarł 24.09.2014 r.
Treść rozszerzona
Włodzimierz Zieliński ur. 17.10.1937 roku w Wadowicach. Żonaty troje dzieci. W latach 1951-1955 uczęszczał do LO w Wadowicach. Studia zawodowe w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie na wydziale Handel Wewnętrzny. Przez prawie 29 lat związany z GS Samopomoc Chłopska w Wadowicach. Dzięki zaangażowaniu i stałej gotowości do nowych wyzwań, pracę podejmuje na coraz poważniejszych stanowiskach, by w 1692 roku zostać głównym księgowym a w 1970 roku w wieku 32 lat prezesem zarządu GS. Równolegle, podejmuje współpracę z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Wadowicach jako opiekun praktyk zawodowych i nauczyciel przedmiotów zawodowych. Jako wykładowca był związany również z Zespołem Szkół Metalowych w Gorzeniu Dolnym w ramach kursów na stopień czeladniczy i mistrzowski w zawodzie handli, gastronomii i produkcji. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przy Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej. Wykształcił i wychował kilka pokoleń młodzieży. W latach 1980-1990 radny Gminnej Rady Narodowej w Tomicach, w kadencji 1990 roku w wolnych wyborach został wybrany na Przewodniczącego Rady Gminy.
Związany z Towarzystwem Miłośników Ziemi Wadowickiej.
Wielokrotnie odznaczany min. Złotym Krzyżem Zasługi, Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego, doceniony medalem Zasłużony dla Miasta Wadowic - 1980 roku oraz Zasłużony dla Województwa Bielskiego - 1989 roku.
Zainteresowanie filatelistyką pojawiło się już w latach 40-tych po zakończeniu II wojny Światowej. Oczywiście początki inspirowane powojenną migracją ludności i okazjonalną możliwością zdobycia znaczków zwłaszcza zagranicznych, było bardzo amatorskie, jednak pozostało jako hobby już w całkiem poważnej formie i to na długo. Do wadowickiego Koła Filatelistów wstąpił w czerwcu 1967. Pełnił funkcję sekretarza Koła w latach 1989-1993, 2005-2010 oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 1993-2005. odznaczony Złotą Honorową Odznaką PZF w 1993 roku. Był honorowym członkiem zasłużonych dla wadowickiego Koła PZF.
Jako hobby również istotne miejsce zajęła numizmatyka, obok niej powieść historyczna oraz twórczość ludowa regionalna.
Zmarł 24.09.2014 roku. Cześć Jego pamięci.


Przewodniczący Koła PZF w Wadowicach