Nie żyje Kol. Zygmunt Perczyński
Dodane przez Wojtek Nowinski dnia Październik 19 2014 10:20:57
W dniu 26 sierpnia br. po długiej i ciężkiej chorobie zmarł w Łodzi Kol. Zygmunt Perczyński, wybitny filatelista, wielce zasłużony dla polskiej, a zwłaszcza łódzkiej filatelistyki. Urodził się 3 września 1935 r. w Gliniaku k. Mińska Mazowieckiego. Major Wojska Polskiego. Do PZF wstąpił w maju 1961 r. do Koła nr 33 w Węgorzewie.
Treść rozszerzona
W dniu 26 sierpnia br. po długiej i ciężkiej chorobie zmarł w Łodzi Kol. Zygmunt Perczyński, wybitny filatelista, wielce zasłużony dla polskiej, a zwłaszcza łódzkiej filatelistyki. Urodził się 3 września 1935 r. w Gliniaku k. Mińska Mazowieckiego. Major Wojska Polskiego. Do PZF wstąpił w maju 1961 r. do Koła nr 33 w Węgorzewie, w którym pełnił funkcję sekretarza. Był również opiekunem Koła Młodzieżowego przy Szkole Podstawowej nr 1. Po przeniesieniu służbowym do Łodzi został członkiem Koła PZF przy Klubie Garnizonowym. Działalność w Okręgu Łódzkim PZF rozpoczął w 1978 r. jako członek Okręgowej Komisji Wystaw, której następnie przewodniczył w latach 1979-2001. Członek (1985-2002), sekretarz (2002-2006) i skarbnik (2006-2011) Zarządu Okręgu. Trzykrotnie był delegatem Okręgu na Walne Zjazdy PZF. Wystawca, a od 1992 r. był także sędzią konkursowym PZF. Był również organizatorem wielu wystaw i pokazów, m. in. Krajowej Wystawy Filatelistycznej „125 lat sportu polskiego” (Łódź 1992), a także projektantem licznych okolicznościowych stempli i frankatur mechanicznych.

Zbudował piękny eksponat tematyczny „Sport Polski”, który wielokrotnie eksponował na wystawach w kraju i zagranicą, uzyskując wysokie wyróżnienia medalowe, m. in. medal złoty na Krajowej Wystawie Znaczków Pocztowych Sportowych w Opolu (1986), medale srebrne na XI OWF w Szczecinie (1971) i na wystawach w Mińsku (ZSRR), Karl-Marx-Stadt (NRD) i Budapeszcie (Węgry), medale duże srebrne na XIV OWF w Toruniu (1983) i na XVI OWF w Poznaniu (1987). Tenże eksponat na światowych wystawach organizowanych w latach kolejnych Igrzysk Olimpijskich wyróżniony był srebrnymi medalami w Atlancie (USA).

Za pracę zawodową odznaczony był Srebrnym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a za działalność filatelistyczną wyróżniony Złotą Odznaką Honorową PZF, srebrnymi odznakami „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki”, „Zasłużony Pracownik Łączności”, tytułem „Zasłużony dla Okręgu Łódzkiego W Zmarłym straciliśmy nie tylko wybitnego filatelistę, wystawcę i działacza, ale przede wszystkim serdecznego i powszechnie lubianego Kolegę, który przez ponad pół wieku.


Zarząd Okręgu Łódzkiego PZF