"Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych"
Dodane przez Andrzej Nowak dnia Maj 23 2013 18:45:29
Kapituła Medalu PZF, obradująca w pełnym składzie 7 Członków, ( lista obecności w aktach Kapituły) z udziałem zaproszonego prof. Stanisława Mitkowskiego, prezesa Okręgu Małopolskiego PZF, po zapoznaniu się z przesłanymi wnioskami oraz po dyskusji nad wkładem pracy i działalnością kandydatów, przyznała jednomyślnie...