Okręgu Małopolskiego PZF - zmienił adres do korespondencji
Dodane przez Andrzej Nowak dnia Czerwiec 04 2012 19:04:49

W związku z brakiem lokalu, prosimy o kierowanie korespondencji na niżej podany adres:
Zarząd Okręgu Małopolskiego PZF
skr. poczt. 756
30-960 Kraków 1