Bonawentura Grodziński (1931-2012) - nie żyje
Dodane przez Andrzej Nowak dnia Kwiecień 21 2012 00:17:48
Z wielkim żalem, bólem i smutkiem informuję o śmierci Naszego Przyjaciela, Kolegi Bonawentury Grodzińskiego. Uroczystości żałobne odbędą się w 23 kwietnia (poniedziałek), o godzinie 12.30 na cmentarzu na Kurczakach w Łodzi. W bólu i smutku łączymy się z rodziną.
Treść rozszerzona
Z wielkim żalem, bólem i smutkiem informuję o śmierci Naszego Przyjaciela, Kolegi Bonawentury Grodzińskiego. Uroczystości żałobne odbędą się w 23 kwietnia (poniedziałek), o godzinie 12.30 na cmentarzu na Kurczakach w Łodzi. W bólu i smutku łączymy się z rodziną.
Bonawentura Grodziński (1931-2012)
Przyjaciel, Kolega, Filatelista. Mentor nas młodych, to dzięki niemu pokochałem znaczki ...
Członek Polskiego Związku Filatelistów od 1960 r. Był założycielem pierwszego w Kutnie Koła Filatelistów przy Cechu Rzemiosł Różnych w 1965 r. Od 1972 r. jest członkiem Koła „Mechanik”, gdzie pełnił różne funkcje w Zarządzie Koła.
W 1990 r. Był delegatem Okręgu Łódzkiego PZF na XV Walny Zjazd PZF.
Był wystawcą i publicystą. Swoje zbiory „Niemieckie obozy dla polskich jeńców wojennych 1939 – 1945”, „Stemple pocztowe w Królestwie Polskim 1815 – 1870” i „Historia poczty w Kutnie 1815 – 1870” prezentował na wielu wystawach w kraju i za granicą.
Największe osiągniecie to medal złoty na XVII Ogólnopolskiej Wystawie Filatelistycznej „Warszawa 95” oraz medale pozłacane na wystawie bilateralnej „Polska – RFN” w Katowicach w 1990 r., na Światowej Wystawie Filatelistycznej „Polska 93” w Poznaniu i na wystawie międzynarodowej „FEPAPOST 94” w Hadze.
Za swe osiągnięcia i działalność społeczną wyróżniony brązową (1980), srebrną (1983), złotą (1986) Odznaką Honorową PZF oraz brązową odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki” (1995), srebrna odznaka (1999), złota odznaka (2004).
W 1993 r. Walne Zebranie Delegatów Okręgu nadało mu tytuł „Zasłużony dla Okręgu Łódzkiego PZF” (laur do Złotej Odznaki Honorowej).
Był wyróżniony także medalem „75-lecie Ruchu Filatelistycznego w Łódzkiem” (1989).
Z okazji dorocznych „Dni Kutna” w 1994 r. Rada Miasta wysoko oceniając osiągnięcia filatelistyczne B. Grodzińskiego przyznała mu nagrodę za upowszechnianie kultury Kutna i regionu kutnowskiego.
Na XX Walnym Zjeździe PZF (Polkowice 2011) otrzymał godność Członka Honorowego PZF.

Informację nadesłał: Dariusz Zgondek