Adam Ostrówka nie żyje
Dodane przez Andrzej Nowak dnia Luty 15 2006 00:52:53

Treść rozszerzona
W dniu 4 lutego 2006 roku, po długoletniej walce z nieuleczalną chorobą odszedł na wieczną wachtę nasz Związkowy kolega Kmdr ppor. w st. spocz. Adam Ostrówka. Urodził się 25 października 1949 roku w Braniewie. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej, rozpoczął naukę w Technikum Łączności w Gdańsku. W tym okresie zaowocowało u Niego zamiłowanie do filatelistyki. Pod okiem opiekuna, nestora Gdańskich filatelistów Aleksego Nowaczyńskiego, tworzył pierwsze swoje młodzieńcze zbiory. W czasie kontynuowania nauki w Wojskowej Akademii Technicznej, w dniu 2 listopada 1971 roku, wstąpił do grona Polskiego Związku Filatelistów i został członkiem Koła PZF nr 22 przy Klubie Marynarki Wojennej w Gdyni. Po ukończeni studiów w WAT, rozpoczął służbę w Sztabie Marynarki Wojennej w Gdyni. Od samego początku, dał się poznać jak wspaniały kolega i współorganizator wielu wystaw filatelistycznych. Przez kilka kadencji, pełnił funkcje Prezesa Koła. Pod Jego przewodnictwem odbyło się kilka cyklicznych wystaw, upamiętniających rocznicę powstania Marynarki Wojennej RP. Był inicjatorem wielu wydawnictw pocztowo-filatelistycznych. Był otwarty na każde działania związkowe. Przez wiele kadencji był członkiem Zarządu Okręgu PZF w Gdańsku, gdzie pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji, a ostatnio Przewodniczącego Okręgowej Komisji Sędziów. Wieloletnia walka z chorobą, nie zniechęcała go do zaniechania swojego ukochanego hobby. Dokąd tylko siły mu pozwalały, był obecny na każdym spotkaniu filatelistycznym i kompletował materiał do swoich eksponatów. Był obecny jako wystawca na wielu wystawach w kraju i zagranicą. Jego eksponaty zdobywały wysokie wyróżnienia przynosząc zaszczyt naszemu Okręgowi. Mimo wyczerpanych chorobą sił, brał jeszcze czynny udział jako juror na MWF w Iławie. Za swoją działalność zawodową i społeczną został wielokrotnie odznaczony medalami Państwowymi i branżowymi. W Polskim Związku Filatelistów został odznaczony srebrną i złotą Odznakę Honorową PZF, Medalem i Odznaką 50 lecia PZF, brązową Odznaką za „Zasługi dla Polskiej Filatelistyki”, oraz honorowy tytuł „Zasłużony dla Okręgu Gdańskiego PZF”. Parę dni przed odejściem Adama, miałem zaszczyt wręczyć Mu, srebrną Odznakę za „Zasługi dla Polskiej Filatelistyki”. Z ogromnym żalem i smutkiem żegnamy naszego Kolegę Adam, który jeszcze tak niedawno był wśród nas.
Koleżanki i Koledzy z Okręgu Pomorskiego PZF w Gdańsku