wybory w Lublinie.
Dodane przez MaGiK dnia Luty 13 2006 22:16:20

Treść rozszerzona
W dniu 12 lutego br. w Lublinie odbyło się Walne Zebranie Delegatów Okregu Lubelskiego PZF. Delegaci dokonali wyboru władz na nową 5-letnią kadencję. Prezesem Zarządu Okręgu został ponownie Józef Domagała. Zarząd Główny PZF reprezentował kol. Jan Kruszyński- skarbnik ZG.