Książka Jerzego Henke o twórcy UPU
Dodane przez MaGiK dnia Marzec 23 2011 02:00:00

NOWA PUBLIKACJA W KOSZALIŃSKIM
OKRĘGU PZF


Każde środowisko szczyci się swoimi osiągnięciami organizacyjnymi. Radość jest większa jeśli dotyczy dokonań postaci lubianych i cenionych. Jerzy Henke wydał książkę „Heinrich von Stephan najwybitniejsza postać Ziemi Słupskiej XIX wieku”. 18 marca 2011 r. w miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku odbyła się promocja książki prezesa J. Henke.
Treść rozszerzona

NOWA PUBLIKACJA W KOSZALIŃSKIM OKRĘGU PZF


Każde środowisko szczyci się swoimi osiągnięciami organizacyjnymi. Radość jest większa jeśli dotyczy dokonań postaci lubianych i cenionych. Jerzy Henke wydał książkę „Heinrich von Stephan najwybitniejsza postać Ziemi Słupskiej XIX wieku”. 18 marca 2011 r. w miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku odbyła się promocja książki prezesa J. Henke.

Jerzy Henke jest filatelistą i kolekcjonerem, który w swoich badaniach upodobał sobie przeszłość Słupska ze szczególnym zwróceniem uwagi na problematykę pocztową. Postać wybitnego Słupszczanina Heinricha von Stephana, twórcy Światowego Związku Pocztowego (UPU), ma znaczący wymiar w jego badaniach.  Łączy bowiem historyczną przeszłość Słupska z teraźniejszością.  Odsłaniając światowe zasługi niemieckiego ministra w reformowaniu poczty uświadamia nam ponadczasowe i ponadpaństwowe osiągnięcia tego człowieka.  Autor tym samym, łamał uprzedzenia, stereotypy myślowe, uczył globalnego myślenia. Jerzy Henke w swoich blisko 20 letnich dociekaniach na temat H. v Stephana napisał prawie 50 artykułów. Ukazały się one w prasie regionalnej i ogólnopolskiej. Sześć razy prezentował referaty na konferencjach naukowych w kraju i w ubiegłym roku także we Frankfurcie. Wzbogacały one w sposób niekwestionowany dorobek naukowy tych spotkań. 

Niezwykle bogaty dorobek badawczy pozwolił prezesowi J. Henke zespolić dotychczasowe poszukiwania w jedną zawartą publikację.
Autor w czerech częściach przedstawia czytelnikowi jedną z najwybitniejszych postaci związanych ze Słupskiem. Zasadniczą część opracowania poprzedza wstęp,  z którego możemy dowiedzieć się o powodach podjęcia tak trudnego a jednocześnie nowatorskiego zadania. Stają się one tym bardziej zrozumiałe, gdyż nie ukazała się do tej pory polskojęzyczna publikacja dotycząca tej znakomitej postaci – autor postanowił tę lukę wypełnić. 

Pierwsza część opisuje życiową drogę H. Stephana, od momentu narodzin w Słupsku, po zgon w Berlinie. Szczególnie cenne dla czytelnika stają się opisy klimatu rodzinnego domu. Widzimy tu zwyczajną, kochającą się rodzinę, hołdującą zasadom poszanowania tradycji, z zaznaczonym wyraźnie miejscem dla każdego, ale  jednocześnie otwartą na poznawanie świata.  W dalszej części opracowania poznajemy zawodową drogę kariery tego wybitnego pocztowca. 
Z podziwem patrzymy na nowatorskie działania zmierzające do utworzenia organizacji, która działała by ponad podziałami państwowymi. Starania, które w konsekwencji z powodzeniem uwieńczone zostają utworzeniem Światowego Związku Pocztowego. Rozdział zamyka kalendarium, szczegółowo prezentujące życie Stephana. Cennym wzbogaceniem jest ukazanie głównego bohatera publikacji na tle historii  jego rodzinnego miasta. W części drugiej autor dokonuje oceny światowych dokonań H. Stephana na tle jego najefektywniejszych dokonań – utworzenia UPU i pomysłu wydania kartki pocztowej.  I jedna, i druga inicjatywa rodziła się z wielkim wysiłkiem i nie bez trudności. Ich efektem jest nieprzemijająca korzyść jaka skutkuje do dnia dzisiejszego w istnieniu światowej organizacji pocztowej i w posługiwaniu się przez ludzkość kartką pocztową.

Kolejna, trzecia część, jest zestawieniem poglądów i sukcesów 
H. Stephana. Na ich tle autor przypomina polskie inicjatywy będące upamiętnieniem tej wielkiej postaci. Analizując te przykłady należy szczególną  uwagę zwrócić na inicjatywy podjęte w jego rodzinnym mieście Słupsku.  W tym miejscu konieczna jest informacja, że osoba podejmująca te działania, to Jerzy Henke.

Opracowanie zamyka katalog znaczków pocztowych poświęconych samemu H. v Stephanowi i jego dokonaniom w rozwoju światowej poczty.  Imponująca liczba wydań jest uhonorowaniem tej postaci. Gdyby nie starania J. Henke, to porównanie wydań polskich do zagranicznych pokazało by wielką (niezrozumiałą) dysproporcję. 

Opracowanie Jerzego Henke przeniknięte jest wielką pasją pokazania zasłużonego dla ludzkości człowieka urodzonego w Słupsku. Autor odnosi w tej mierze sukces, udaje mu się to. Cel osiąga prezentując wartości merytoryczne. Wzmacnia je zrozumiałym językiem i stylem gwarantującym zachowaniem komunikatywności z czytelnikiem.

Pasmo pochwał pod adresem autora opracowania „Heinrich von Stephan najwybitniejsza postać Ziemi Słupskiej XIX wieku” stanowiło podziękowanie i uhonorowanie jego  pracy. Gratulacje składali autorowi wszyscy licznie przybyli goście z prezydentem miasta Maciejem Kobylińskim na czele. Nie zabrakło sporej grupy przyjaciół filatelistów. Wystąpienie prezesa Okręgu wzruszyło bohatera spotkania i jego żonę Danielę. Bardzo sympatycznie na tym tle prezentowały się występy dziecięcego zespołu regionalnego i  młodego skrzypka.  Organizator spotkania - Miejska Biblioteka Publiczna – wywiązała się z roli gospodarza znakomicie.
Praca prezesa J. Henke jest opracowaniem wartościowym. Emanuje z niego pasja autora oraz oczekiwanie na rzeczową prezentację opisywanej postaci i chyba w niektórych momentach na jej odkłamanie. Książka J. Henke jest wartościowym dokonaniem, znacząco  wzbogacającym intelektualne wartości naszego Związku.