Nagrody dla filatelistów z Koszalina
Dodane przez MaGiK dnia Marzec 15 2011 02:00:00

GALA  KOSZALIŃSKIEJ  KULTURY 
Z  UDZIAŁEM  FILATELISTÓW


Władze samorządowe Koszalina przykładają dużą uwagę do rozwoju kultury w mieście. Każde działanie, w którego efekcie jest propagowanie miasta w kraju i poza jego granicami, jest powodem do szczególnego zauważenia i wyróżnienia. Tegoroczna III. Gala Koszalińskiej Kultury zorganizowana została 11 marca w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym.

Treść rozszerzona

GALA  KOSZALIŃSKIEJ  KULTURY  Z  UDZIAŁEM  FILATELISTÓW


Władze samorządowe Koszalina przykładają dużą uwagę do rozwoju kultury w mieście. Każde działanie, w którego efekcie jest propagowanie miasta w kraju i poza jego granicami, jest powodem do szczególnego zauważenia i wyróżnienia. Tegoroczna III. Gala Koszalińskiej Kultury zorganizowana została 11 marca w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym.

Prezydent Koszalina Piotr Jedliński posiłkując się rekomendacją powołanej Kapituły wyróżnił twórców za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury. Obok siebie stanęli muzycy, tancerze, artyści plastycy i przedstawiciele środowisk twórczych. Wśród hobbystów tylko jedno środowisko kolekcjonerskie znalazło uznanie w oczach włodarzy miasta i tym samym zostało wyróżnione  –  są to oczywiście filateliści. Nasz udział w życiu kulturalnym miasta jest niekwestionowany. Wielość i różnorodność inicjatyw powoduje, że o filatelistach mówi i pisze się często. W tym roku do wyróżnienia zgłoszono 106 kandydatur. Pozytywnie rozpatrzono 44 wnioski. Trzy nagrody przypadły filatelistom. Nagrodą II. stopnia wyróżniono Koło Młodzieżowe PZF przy Klubie Osiedlowym „W Klocku”. Szereg nagród i wyróżnień zdobytych przez młodzież w kraju, a także poza jego granicami, spowodował że wyróżnienie to przypadło właśnie im. Indywidualne wyróżnienia poparte nagrodami pieniężnymi trafiły do rąk dwóch przedstawicieli naszego środowiska – Jerzego Musiała i Andrzeja Skorka. Rozmach i zakres działalności filatelistów w mieście zyskiwał i zyskuje uznanie. Program edukacji kolekcjonerskiej realizowany w koszalińskich placówkach kulturalno – oświatowych wpłynął na decyzję Prezydenta. Nie bez znaczenia na tę decyzję miały dwa filatelistyczne „Oskary” jakie obydwaj laureaci zdobyli w minionym roku. Wyróżnienia cieszą. Są one dowodem na to, że filateliści w sposób oczywisty wzbogacają dorobek kulturalny Koszalina. Jednocześnie są czynnikiem mobilizującym do dalszej efektywnej pracy na rzecz naszego pięknego miasta.

Arletta Skorek