Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 5

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 219
· Najnowszy użytkownik: Bernardnot

free counters

stat4u

Aktualności

Zebrania Zarządu Polskiej Kapituły Filatelistycznej z Przedstawicielstwami Kapituły

Dodane przez Andrzej Nowak, Dnia: 02.07.2008, 01:54
Zebrania Zarządu Polskiej Kapituły Filatelistycznej z Przedstawicielstwami Kapituły

Zebranie zwołane zostało przez Zarząd Kapituły w przeddzień X Gali wręczenia statuetek Prymus, jako spotkanie integracyjne mające na celu wymianę uwag i opinii.......

P  R  O  T  O  K  Ó  Ł

 

z Zebrania Zarządu Polskiej Kapituły Filatelistycznej z Przedstawicielstwami Kapituły odbytego w dniu 20 czerwca 2008 r. w Rudzie Śląskiej

 

Zebranie zwołane zostało przez Zarząd Kapituły w przeddzień X Gali wręczenia statuetek Prymus, jako spotkanie integracyjne mające na celu wymianę uwag i opinii z przedstawicielstwami oraz przyjęcie wniosków do realizacji w kolejnych edycjach -  głównie  na temat spraw regulaminowych związanych ze zgłaszaniem kandydatur do wyróżnienia, przygotowaniem list i notek informacyjnych o kandydatach, procedurą przeprowadzenia wyborów /głosowań/ nominatów i laureatów itp.
Zebranie połączone zostało z uroczystą kolacją oraz wręczeniem uczestnikom jubileuszowych upominków przygotowanych przez Zarząd z okazji jubileuszu 10- lecia Kapituły.
Zaproszone zostały wszystkie przedstawicielstwa (18). Na zebranie przybyli przedstawiciele 12 przedstawicielstw (bądź prezesi Okręgów). Nieobecni przedstawiciele z okręgów: Beskidzkiego, Gorzowskiego, Kaliskiego, Lubelskiego, Opolskiego oraz z Rep. Czech.
Zarząd Kapituły obecny w pełnym składzie, za wyjątkiem skarbnika – Józefa Kuczborskiego. W zebraniu uczestniczył, zaproszony przez organizatorów, Roman Pawliszak – członek Zarządu Oddziału w Rudzie Śląskiej.

Pełna lista obecności stanowi załącznik do nin. Protokółu.
Zebranych serdecznie powitał Andrzej Nowak – prezes Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego – Po prezentacji uczestników zebrania i krótkiej informacji o celu spotkania prowadzenie zebrania przekazał Prezesowi Kapituły.
Henryk Monkos, po przywitaniu obecnych w imieniu Zarządu Kapituły, przedstawił pełną, szczegółową historię 10-lecia ustanowienia wyróżnienia „PRYMUS” i powołania Polskiej Kapituły Filatelistycznej – począwszy od pamiętnego zebrania założycielskiego na posiedzeniu OKS w 1998 r. poprzez omówienie wszystkich kolejnych edycji, aż do relacji z przygotowań do tegorocznej jubileuszowej gali. Przypomniał podstawowe cele i zadania jakie od początku stawiała przed sobą Kapituła, zasady organizacyjne i przeprowadzania wyborów w pierwszych regulaminach i wprowadzane poprawki do tych regulaminów a następnie zrelacjonował istotne zmiany regulaminowe opracowane przez nowo wybrany ( w 2006 r.) Zarząd , zaakceptowane i zatwierdzone przez Zarząd Główny PZF w 2007 r.

       Prezes Kapituły – wprowadzając zebranych do tematyki oczekiwanej dyskusji – przedstawił kilka swoich (Zarządu Kapituły) uwag i spostrzeżeń wymagających opinii ze strony przedstawicielstw oraz wypracowania wniosków do realizacji w kolejnych edycjach wyróżnienia :

 - sprawa odpowiedzialności składających wnioski za to czy zgłaszane kandydatury do     wyróżnienia spełniają regulaminowe wymagania i kryteria. Należy przestrzegać zasady zgłaszania najlepszych w danej kategorii i w danym roku a nie „funkcyjnych” działaczy Związku realizujących (nawet lepiej od innych) bieżące działania statutowe. Szczególnie dyskusyjne są tym względzie wnioski w kategoriach „Za szczególne osiągnięcia w pracy z młodzieżą” i „Indywidualność roku”.

 - w nadsyłanych wnioskach bardzo często opisywane są dokonania z lat wcześniejszych a nawet z całego okresu członkostwa związkowego, także w innych od zgłaszanej kategoriach.

 - w głosowaniach „pokutują” jeszcze nawyki oceniania kandydatów „po koleżeńsku” lub „po sąsiedzku”, taktyka podziału głosów, nie oddawania głosów w jednej, dwu kategoriach, itp.

 - zastanawiającym jest powtarzający się brak zgłoszeń w kategoriach „Eksponat roku”,

Szeroka i ożywiona, chwilami bardzo emocjonalna dyskusja, która odbyła się po uroczystej kolacji, potwierdziła zasadność zwołania walnego zebrania a także oczekiwania Zarządu Kapituły podjęcia przez kompetentne gremium PKF ważnych ustaleń ukierunkowujących  działania w przygotowaniach i organizacji kolejnych edycji wyróżnienia Prymus.
W wyniku rzeczowych uwag, opinii i wniosków zgłoszonych przez przedstawicielstwa a następnie przedyskutowanych „za i przeciw” zebrani w jawnych głosowaniach, znaczącą ilością głosów ( 3 do 5 głosów „przeciw” przy 21 oddanych głosach)  przyjęli następujące ustalenia i wnioski rekomendując je Zarządowi Kapituły do rozpatrzenia, przy podjęciu próby zmiany dotychczasowego Regulaminu PKF:

1. Zgłaszanie kandydatów do wyróżnienia.
Wnioski zgłaszać  mogą: Przedstawicielstwa Kapituły, Zarząd Główny i Komisje Problemowe ZG, laureaci wyróżnienia, jednostki organizacyjne PZF bez pośrednictwa lub informowania Przedstawicielstw.
2. Weryfikacja wniosków przez Zarząd Kapituły.
Zarząd Kapituły przyjmuje /rejestruje/ wszystkie nadesłane wnioski. Zarząd ma prawo odrzucić wniosek /nie ujmować na liście kandydatów / jeżeli brak jest wymaganego uzasadnienia kandydatury albo dokonania i/lub osiągnięcia kandydata wyraźnie nie spełniają podstawowych kryteriów regulaminowych w danej kategorii.
3. Ujmowanie kandydatur do następnej edycji.
Po zakończeniu edycji żaden kandydat /także nominowany do statuetki (nie może być „automatycznie” wprowadzany na listę kandydatów następnej edycji. Obowiązuje ewentualne złożenie nowego wniosku).
4. Przy notkach informacyjnych o dokonaniach osiągnięciach kandydatów Zarząd podawać będzie informację, kto złożył wniosek na danego kandydata.
5. Sposób głosowania / przyznawania punktów na kandydatów.
a) Przedstawicielstwo ma prawo nie głosować /nie przyznawać punktów kandydatom/ w danej kategorii wyróżnienia jeśli uzna, że kandydaci w tej kategorii na nominację lub statuetkę , wg jego opinii i posiadanej wiedzy, nie zasługują.
b) Przedstawicielstwo głosując w danej kategorii może nie „wykorzystać” części z przysługujących jemu punktów /6 punktów: w układzie 3, 2 i 1 punkt/.

6. Zarząd Kapituły opracuje regulaminy szczegółowe poszczególnych kategorii z podaniem minimalnych wymagań stawianych kandydatom do wyróżnienia.

 

Podsumowując dyskusję i podjęte ustalenia Prezes Kapituły i Prezes Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego ocenili bardzo pozytywnie aktywność i zaangażowanie uczestników zebrania w działaniach na rzecz poprawy organizacji pracy Kapituły i jej Zarządu oraz serdecznie podziękowali przedstawicielstwom za przyjęcie zaproszenia. Jednocześnie zadeklarowali oni zorganizowanie podobnego zebrania przed XI edycją Prymusów.
Na zakończenie zebrania Prezes H. Monkos zademonstrował przygotowane przez Zarząd Kapituły wydawnictwa dokumentujące i upamiętniające jubileuszową edycję wyróżnienia i Galę rozdania filatelistycznych „Oskarów” w Chorzowskim Centrum Kultury oraz upominki i gadżety. Przedstawicielstwom wręczono: Katalog jubileuszowy X edycji, komplety 3-ch kartek okolicznościowych /beznominałowych/oraz pamiątki: krawat, odznakę, długopis i zegar. Na tym zebranie zakończono.

 

Protokółował:

sekretarz Kapituły

Romuald Jeżewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebookDrukuj

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.