Wybierz język
 • język polski
 • język angielski
 • język hiszpański
 • język francuski
 • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 5

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 219
· Najnowszy użytkownik: Bernardnot

free counters

stat4u

Aktualności

IX Edycja Polskiej Kapituły Filatelistycznej

Dodane przez Andrzej Nowak, Dnia: 20.06.2007, 02:13
IX Edycja Polskiej Kapituły Filatelistycznej

IX Edycja Polskiej Kapituły Filatelistycznej odbyła się 16.06.2007 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury, Sportu i rekreacji w Trzebini…

W dniu 16 czerwca 2007 r. punktualnie o godz. 12.00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
„Sokół” w Trzebini rozpoczęła się IX Gala wręczania Statuetek „PRYMUS” przyznawanych przez Polską Kapitułę Filatelistyczną wyróżniającym się swoją działalnością osobom i zespołom osób będących członkami Polskiego Związku Filatelistów. Patronat Honorowy nad IX edycją Prymusów objął prof. Jedrzej Krakowski przewodniczący Rady Poczty, który w swoim wystąpieniu przypomniał swoją przygodę filatelistyczną z lat młodzieńczych, za co otrzymał wiele gromkich braw. Na Galę, odbywającą się bardzo nowoczesnej sali kinowej Domu Kultury „Sokół”
wyposażonej w najnowocześniejszy sprzęt audio-wizualny przybyło wielu znamienitych gości. Byli to:
 1. prof. Jędrzej Krakowski - przewodniczący Rady Poczty

 2. Stanisław Szczurek - przewodniczący Rady Miejskiej Trzebini

 3. Maria Pugacewicz - sekretarz Gminy Trzebinia, reprezentująca Burmistrza Adama Adamczyka

 4. Magdalena Kreter-Bartkiewicz - dyr. Biura Promocji i Marketingu Korporacyjnego Poczty Polskiej

 5. Janusz Szczęśniak - Starosta Chrzanowski

 6. Ryszard Kosowski - Burmistrz Chrzanowa

 7. Tadeusz Arkit - Burmistrz Libiąża

 8. Krzysztof Rejman - dyrektor Oddziału Regionalnego Centrum Sieci Pocztowej w Katowicach

 9. Andrzej Góra - dyrektor Oddziału Regionalnego Centrum Sieci Pocztowej w Krakowie

 10. Wiesław Włodek - dyrektor ds. handlu OR CSP w Katowicach

 11. Jacek Zmorek - dyrektor ds. handlu OR CUP w Katowicach

 12. Zbigniew Świerczyński - zastępca dyrektora Oddziału Regionalnego Centrum Usług Koncesjonowanych w Katowicach

 13. dr Jerzy Wróbel - dyrektor Oddziału Regionalnego Banku Pocztowego w Katowicach

 14. Jan Szczęśniewski - prezes Śląskiego Banku Żywności z Rudy Śląskiej

 15. Alicja Antoń - radna Rady Miejskiej Trzebini

 16. Ewa Siemek - radna Rady Miejskiej Trzebini

 17. Franciszek Wołoch - radny Rady Miejskiej Trzebini

 18. prof. Kazimierz Sztaba - prezes Polskiej Akademii Filatelistyki

 19. Janusz Adamczyk - prezes Klubu Cracoviana z Krakowa

 20. Barbara i Stanisław Kowalczyk  - para królewska  10. Balu Filatelistów

 21. Andrzej Fischer - FHU Fischer Poligrafia

 22. Katarzyna Bischof-Rosiak - z Dyrekcji Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu

 23. Marzena Jakubiec - przedst. CUP-WUF Centrala w Warszawie

 24. Adam Lewandowski - dyrektor ORJ CSP w Zabrzu

 25. Elżbieta Staroń - dyrektor ORJ CSP w Rybniku

 26. Marek Wróbel - zastępca dyrektora. ORJ CSP w Bielsku-Białej

 27. Joanna Łuszcz - dyrektor ORJ CSP w Sosnowcu

 28. Anna  Wiśniowska - dyrektor ORJ CSP w Katowicach

Środowisko filatelistów również było reprezentowane przez najwyższe władze Związku z prezesem prof. Ludwikiem K. Malendowiczem na czele.
Obecni byli również:

 1. Jadwiga Ostraszewska - wiceprezes ZG PZF

 2. Romuald Jeżewski - przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego

 3. Jan Duer - wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej

 4. Jiři  Jan Král - przewodniczący Przedstawicielstwa przy Klubie Kolekcjonerów znaczka polskiego w Czeskiej i Słowackiej Republice

 5. Jerzy Białas - prezes ZO Pomorskiego z Gdańska

 6. Andrzej Skorek - prezes ZO Koszalińskiego PZF

 7. Kazimierz Paśko - prezes Honorowy Okręgu Śl.-Dąbrowskiego PZF

 8. Wiktor Gronert - wiceprezes ZO Warszawskiego PZF

 9. Emil Maziarz - wiceprezes ZO Lubelskiego PZF

 10. Przemysław Drzewiecki - prezes ZO Bydgoskiego PZF

 11. Jerzy Śliwa - prezes ZO Wałbrzyskiego PZF

 12. Adam Korc - przewodniczący Przedstawicielstwa Kapituły z Warszawy

a także licznie przybyli członkowie Przedstawicielstw Kapituły, członkowie Honorowi Związku, prezesi oddziałów PZF z Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego, laureaci wcześniejszych edycji Statuetki Prymus, sędziowie i wystawcy filatelistyczni a także młodzież z Kół Filatelistów. 
Otwarcia Gali dokonała Ewa Feliksiak z Domu Kultury „Sokół”, a po występie Grupy Wokalnej K3 nastąpiło powitanie gości przez prezesa Polskiej Kapituły Filatelistycznej Henryka Monkosa. Po powitaniu głos zabrali goście Gali w kolejności: prof. Jędrzej Krakowski, Magdalena Kreter-Bartkiewicz,
Krzysztof Rejman, prof. Ludwik K. Malendowicz, po czym wszyscy goście otrzymali pamiątkowe dyplomy w ramce, wręczane przez członków Zarządu Kapituły. W dalszej kolejności prezes Malendowicz wręczył odznaczenia Związkowe członkom naszego Okręgu PZF. Odznaczenia otrzymali:
Brązową odznakę „Za zasługi dla Polskiego Związku Filatelistów”
   1.  Brytan Marian  o/ Katowice

 1. Kuczborski Józef o/ Katowice
 2. Nowak Andrzej o/ Zabrze
 3. Pastuszka Henryk o/Chorzów
 4. Pieczyńska Jadwiga o/Chorzów

Złotą Odznakę Honorową PZF

 1. Dabioch Zdzisław o/Chorzów

 2. Kafka Andrzej o/Chorzów

 3. Żak Grzegorz o/ Katowice 

Wręczono również okolicznościowy dyplom w ramce Stanisławowi Wieczorkowi – projektantowi wszystkich wydawnictw Kapituły. Na zakończenie części filatelistycznej ponownie wystąpiła Grupa Wokalna K3.
Po występie prezes Kapituły przywdział insygnia Kapituły i rozpoczęła się część zasadnicza Gali.
W kilku zdaniach omówił zmiany regulaminowe Kapituły oraz przedstawił Zarząd Kapituły oraz listę piętnastu Przedstawicielstw Kapituły. Reprezentantom Przedstawicielstw obecnym na Gali wręczono Certyfikaty Przedstawicielstw w ozdobnych ramkach.
Przedstawicielstwa utworzyły w kolejności zgłoszeń:

1/ Okręg Śląsko-Dąbrowski
Przewodniczący – Jan DUER
Sekretarz – Rajmund DĄBEK

2/ Okręg Częstochowski
Przewodniczący – Zbisław JANIKOWSKI
Sekretarz – Eugeniusz PRADELA

3/ Okręg Wrocławski
Przewodniczący – Ryszard WDOWIAK
Sekretarz - Leon WRÓBEL

4/ Okręg Pomorski
Przewodniczący – Jerzy BIAŁAS
Sekretarz – Waldemar WIĘCŁAW

5/ Okręg Opolski
Przewodniczący – Andrzej SŁODZIŃSKI
Sekretarz – Jerzy LEHMANN

6/ Okręg Bydgoski
Przewodniczący – Przemysław DRZEWIECKI
Sekretarz – Stefan SŁOMKA

7/ Okręg Koszaliński
Przewodniczący – Jerzy BIBRO
Sekretarz – Jan PROKULEWICZ

8/ Okręg Łódzki
Przewodniczący – Władysław FARBOTKO
Sekretarz – Zbigniew JEDLIŃSKI
 

9/ Okręg Warszawski
Przewodniczący – Adam KORC
Sekretarz – Wiktor GRONERT

10/ Okręg Gorzowski
Przewodniczący – Jacek JAGIEŁŁOWICZ
Sekretarz – Jędrzej JANAS

11/ Okręg Lubelski
Przewodniczący – Emil MAZIARZ
Sekretarz – Marcin ROWIŃSKI  

12/ Okręg Wielkopolski
Przewodniczący – Bogumił CIESIELSKI
Sekretarz – Marek ZBIERSKI 

13/ Okręg Wałbrzyski z Zarządem w składzie;
Przewodniczący - Bronisław BRZOZOWSKI
Sekretarz - Krzysztof JAWORSKI

14/ Czeskie Przedstawicielstwo Kapituły przy Klubie Kolekcjonerów Polskiego Znaczka w Czeskiej i Słowackiej Republice Zarządem w składzie;
Przewodniczący - Jiri KRAL
Sekretarz - Jarosław TERESKO 

15/ Okręg Toruński z Zarządem w składzie;
Przewodniczący – Janusz ŚMIGALSKI
Sekretarz – Andrzej GARCZYK

W końcu nadeszła długo wyczekiwana chwila. Na ekranie prezentacji multimedialnej pojawiła się nazwa pierwszej kategorii. Prezes Kapituły wywoływał na scenę po dwie osoby wywodzące się z wcześniejszych laureatów w danej kategorii, które posiadały zaklejoną kopertę z nazwiskiem zwycięzcy oraz dwie osoby spośród gości, które asystowały przy wręczaniu statuetek PRYMUS. Po otrzymaniu statuetki, każdy laureat miał swoje 30 sekund na wypowiedź. Pozostali nominowani otrzymali okolicznościowe dyplomy nominata. Wszyscy laureaci kolejno zajmowały miejsca w galerii laureatów na scenie.

W poszczególnych kategoriach laureatami zostali:

„Za całokształt działań na rzecz polskiej filatelistyki”
prof. Kazimierz Sztaba - o/ Małopolski PZF

„Za szczególne osiągnięcia w pracy z młodzieżą”
Janusz Koput - o/Lubelski PZF

„Publicysta lub wydawca roku”
Andrzej Fischer - o/Chorzów PZF

„Indywidualność roku”
Przemysław Drzewiecki - o/Bydgoski PZF

„Zespół roku – nagroda zespołowa”
Komitet Organizacyjny XLIV Finału OMKF w Kołobrzegu  - o/ Koszaliński PZF

Po raz pierwszy wręczono również Statuetkę „PRYMUS - JUNIOR” , którą otrzymał pięciokrotny zwycięzca Finałów
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego Remigiusz Chrostek – o/ Wrocławski PZF.            
Korzystając z okazji dyrektor OR CSP w Katowicach Krzysztof Rejman wręczył pamiątkowe dyplomy opiekunom młodzieżowym z Okręgu Śląsko-Dabrowskiego PZF, których młodzi podopieczni zajęli pierwsze miejsca w swoich grupach wiekowych w zakończonym tydzień wcześniej XLV Finale OMKF „Turystyka w Świętokrzyskiem” w Kielcach.
Zwieńczeniem IX Gali było wręczenie Statuetek „PRYMUS - WZÓR” przyznanych przez Zarząd Polskiej Kapituły Filatelistycznej osobom i jednostkom organizacyjnym spoza Związku.

Statuetki takie otrzymali:
Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
z okazji przypadającej w 2006 r. 85. rocznicy działalności jedynej w Polsce placówki muzealnej gromadzącej i chroniącej zabytki stanowiące świadectwo działalności poczt na ziemiach polskich, w tym Poczty Polskiej założonej przez króla Zygmunta Augusta w 1558 r.
którą odebrała Katarzyna Bishof - Rosiak
Biuro Promocji i Marketingu Korporacyjnego Poczty Polskiej
za wielokrotne wsparcie merytoryczne i finansowe działalności Polskiego Związku Filatelistów na różnych polach promocji zbieractwa filatelistycznego i promocji znaczka polskiego, szczególnie wśród młodzieży szkolnej a także wspieranie działalności publicystycznej i wystawienniczej Związku.
którą odebrała Magdalena Kreter-Bartkiewicz dyrektor Biura.
Dzięki osobistemu zaangażowaniu Pani Dyrektor oraz wsparciu finansowemu Biura Promocji i Marketingu Korporacyjnego Poczty Polskiej stało się możliwe przyznanie Poczcie Polskiej tytułu „POCZTA POLSKA - ZŁOTY SPONSOR POLSKIEJ KAPITUŁY FILATELISTYCZNEJ
Burmistrz Miasta Trzebinia Adam Adamczyk
za osobiste zaangażowanie oraz wieloletnie wspieranie działalności Polskiego Związku Filatelistów w zakresie popularyzacji i promocji zbieractwa filatelistycznego na terenie miasta Trzebini którą odebrała Maria Pugacewicz sekretarz Miasta Trzebini w imieniu Burmistrza, któremu obowiązki służbowe nie pozwoliły na osobisty udział w Gali.
Chcieliśmy w tym miejscu podziękować Adamowi Adamczykowi Burmistrzowi Trzebini za zaproszenie do przeprowadzenia IX edycji Prymusów w mieście Trzebinia, wsparcie organizacyjne jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w tym Wydziałowi Promocji Miasta, Wydziałowi Finansowemu, Miejsko-Gminnemu Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” a także Instytucji Kultury „Dworek Zieleniewskich” oraz za wkład finansowy w organizację Gali.

Dziękujemy Centrum Sieci Pocztowej OR w Krakowie za przygotowanie datownika okolicznościowego, wydanie dwóch kartek beznominałowych oraz zorganizowanie w miejscu Gali wspaniałego stoiska pocztowego.
Dziękujemy sponsorom Gali:

Bankowi Pocztowemu Oddział Regionalny w Katowicach
Firmie „Eurosystem” Sp. z o.o. z Chorzowa
Podziękowania za współorganizację Gali otrzymują:
Zarząd Oddziału PZF w Chorzowie
Centrum Usług Pocztowych OR w Katowicach
Centrum Sieci Pocztowej OR w Katowicach
Centrum Sieci Pocztowej OR w Krakowie
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trzebini
Wydział Promocji Miasta UM w Trzebini
Biuro Promocji i Marketingu Korporacyjnego Poczty Polskiej
Stanisław Wieczorek z Rudy Śląskiej
Galę zakończył występ Grupy Wokalnej K3 po czym wszyscy udali się na poczęstunek w formie śląskiego jadła przygotowany przez Karczmę „Śląskie Jadło” z Trzebini w hollu DK „SOKÓŁ”
Do zobaczenia za rok na X. Jubileuszowej Gali Polskiej Kapituły Filatelistycznej w Warszawie.
 


Salę wypełniono po brzegi


prof. Jędrzej Krakowski - przewodniczący Rady Poczty,
 patronat Honorowy


Magdalena Kreter-Bartkiewicz - dyr. Biura Promocji
i Marketingu Korporacyjnego Poczty Polskiej


Okolicznościowe dyplomy dla gości Gali


Odznaczenia dla wyróżniających się działaczy
Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego


Dyplom okolicznościowy dla Stanisława Wieczorka
projektanta wszystkich wydawnictw


15 Przedstawicielstwom Kapituły wręczono certyfikaty

„ZA CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ POLSKIEJ
FILATELISTYKI”
Prymusa otrzymał: Kazimierz Sztaba – Okręg Małopolski   

„ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W PRACY Z MŁODZIEŻĄ”
Prymusa otrzymał: Janusz Koput – Okręg Lubelski

„PUBLICYSTA LUB WYDAWCA ROKU”
Prymusa otrzymał:
Andrzej Fischer – Okręg Śląsko-Dąbrowski„INDYWIDUALNOŚĆ ROKU”
Prymusa otrzymał: Przemysław Drzewiecki - Okręg Bydgoski

„ZESPÓŁ ROKU – NAGRODA ZESPOŁOWA”
Prymusa otrzymał: Komitet Organizacyjny Finału 44
OMKF w Koszalinie

„PRYMUS - JUNIOR”
Prymusa otrzymał:
Remigiusz Chrostek – Okręg Wrocławski

Krzysztof Rejman gratuluje opiekunom A. Krawczyk i A. Nowak
wspaniałych wyników na ostatnim Finale

„PRYMUS - WZÓR”
dla
Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu

„PRYMUS - WZÓR”
dla
Biuro Promocji i Marketingu Korporacyjnego Poczty Polskiej 

„PRYMUS - WZÓR” dla Burmistrza  Miasta Trzebinia Tegoroczni laureaci Statuetki Prymus 2007Stoisko Poczty Polskiej

Zespół K-3

facebookDrukuj

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.