Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 339
· Najnowszy użytkownik: tayloram18

free counters

stat4u

Aktualności

KWF "Wzdłuż Wisły-Toruń'2006"

Dodane przez Andrzej Nowak, Dnia: 29.11.2006, 23:05
KWF "Wzdłuż Wisły-Toruń'2006"

Krajowa Wystawa Filatelistyczna została zgłoszona przez aktyw toruńskich działaczy do komisji wystaw ZG PZF w 2005r. i znalazła się w planie wystaw na 2006 rok.

SPRAWOZDANIE

KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

KRAJOWEJ WYSTAWY FILATELISTYCZNEJ

"WZDŁUŻ WISŁY-TORUŃ'2006"

Krajowa Wystawa Filatelistyczna została zgłoszona przez aktyw toruńskich działaczy do komisji wystaw ZG PZF w 2005r. i znalazła się w planie wystaw na 2006 rok. W maju 2006r. na posiedzeniu Zarządu Okręgu przystąpiono do omówienia terminu wystawy /pierwotnie zaplanowano m-c wrzesień/, przyjęto regulaminy: Wystawy i Sądu Konkursowego i przekazano je do zatwierdzenia przez Prezydium ZG.

Przygotowano propozycję składu osobowego Sądu Konkursowego:

Bronisław Jasicki O/Poznań

Edward Hadaś O/Gdańsk

Józef Zieliński O/Toruń

Regina Zalewska O/Toruń

Eugeniusz Żurawski O/Toruń

Bolesław Szymański O/Toruń

Zbigniew Drost O/Bydgoszcz

Krystyn Mróz O/Bydgoszcz

Sławomir Ryndak O/Olsztyn

Jerzy Musiał O/Warszawa

na aspirantów:

Klemens Stachowiak O/Toruń

Kazimierz Bednarek O/Koszalin

na eksperta:

Marian Zb. Ways O/Toruń

Przewodniczącego Sądu Konkursowego wyznaczyło prezydium ZG w osobie Kol. Andrzeja Skorka - O/Koszalin

W m-cu czerwcu br. powołano Komitet Organizacyjny Wystawy w składzie:

Przewodniczący - Eugeniusz Żurawski

Wiceprzewodniczący - Roman Karkut

Komisarz Wystawy - Mirosław Klonowski

Skarbnik - Kazimierz Zwoliński

Sekretarz - Bolesław Szymański

Członkowie: - Zygmunt Chojnacki

Andrzej Garczyk

Wojciech Lewandowski

Wiktoria Żurawska

Krzysztof Gomuła

Krystyn Mróz

Komitet Organizacyjny zaproponował wydanie trzech kartek beznominałowych i trzech datowników okolicznościowych. Wydawnictwa będą wydane z okazji: V rocznicy śmierci Biskupa Jana Chrapka, 85 rocznicy Młodzieżowego Ruchu Filatelistycznego w Toruniu i Krajowej Wystawy Filatelistycznej. Projektantem

kartek i datowników został pan Krzysztof Gomuła. Przygotowano formularze zgłoszeń eksponatów.

Wystawę zaplanowano zorganizować w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul. Bema 63 oraz w pomieszczeniach hali targowej Targów Toruńskich Sp. z o.o. przy ul. Szosa Bydgoska 3. W uzyskaniu nieodpłatnie tych pomieszczeń wystawowych, bardzo duży wkład wnieśli Kol. Kol. Eugeniusz Żurawski i Zygmunt Chojnacki. Dodatkowo pozyskaliśmy nieodpłatnie salę na Sympozjum Młodzieżowe.

19 czerwca br. Prezydium ZG Prot.Nr 36/XVIII/2006/Pr zatwierdziło:

1/ proponowany skład Sądu Konkursowego zmieniając osobę eksperta na

Stanisława Walischa - O/Łódź

2/ Regulamin Wystawy

3/ Regulamin Sądu Konkursowego

Komitet organizacyjny wystąpił do prezydenta miasta Torunia o przyjęcie honorowego patronatu nad Wystawą - otrzymując pozytywną odpowiedź, oraz do Marszałka województwa kujawsko-pomorskiego o przyjęcie funkcji przewodniczącego Komitetu Honorowego Wystawy - otrzymując również odpowiedź pozytywną.

Wystąpiono także do 27 osób o udział w Komitecie Honorowym Wystawy - otrzymując pozytywne odpowiedzi od 14 osób.

W miesiącu sierpniu ukazała się pierwsza wzmianka w gazecie "NOWOŚCI" o wystawie. W tym też okresie wystawą zainteresowała się Dyrekcja Generalna Poczty Polskiej - Biuro Promocji i Marketingu Korporacyjnego.

Po przeprowadzonych rozmowach ustalono możliwość wsparcia organizacji wystawy poprzez dofinansowanie:

* wykonania i stosowania datowników okolicznościowych

* druku i nabycia kartek beznominałowych

* druku dyplomów

* zakwaterowania jurorów

a także zapewnienia patronatu na Sympozjum z okazji 85-lecia Młodzieżowego Ruchu Filatelistycznego w Toruniu, działania w czasie trwania wystawy stoiska pocztowego oraz ufundowania nagrody dla najlepszego eksponatu związanego z tematem Wystawy.

Przygotowano druk i ksero formularzy zgłoszeń na wystawę i wraz z ksero regulaminem wystawy rozesłano do 25 Okręgów PZF.

Przystąpiono do opracowania katalogu.

19 lipca br. została zawarta umowa z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na dotowanie Wystawy.

W międzyczasie dokonano rozpoznania ilości i stanu technicznego sprzętu wystawowego i po rozeznaniu powierzchni ekspozycyjnych wystąpiono do Zarządów Okręgów w Bydgoszczy i Gdańsku o udzielenie pomocy w sprzęcie - odpowiedzi były pozytywne.

Po otrzymaniu zgłoszeń od wystawców przystąpiono do ich selekcji pod kątem tematycznym wystawy oraz pod względem powierzchni. Przygotowano druki specyfikacji eksponatu, przyjęcia i odmowy eksponatu i po skserowaniu rozesłano do wystawców.

W efekcie przeglądu przyjęto:

* 24 eksponaty wystawców dorosłych

* 30 eksponatów młodzieżowych

* 16 eksponatów literatury

Do wysyłania pism zakupiono niezbędną ilość znaczków pocztowych.

Ostateczny termin wystawy ustalono na 18 -21 października 2006r.

Opracowano projekt zaproszenia i jego druk zlecono Zakładowi Usług Poligraficznych S.C. w Toruniu.

Dokonano konserwacji sprzętu wystawowego.

Po zatwierdzeniu wzorów datowników przez Pocztowe Centrum Filatelistyki zostały przekazane do realizacji przez Oddział Regionalnego Centrum Sieci Pocztowej w Bydgoszczy. Tam też zlecono druk kartek beznominałowych.

Przygotowano projekt katalogu i zlecono do druku Zakładowi, który wydrukował zaproszenia. Na zaproszeniach i katalogu, na dyplomach i palmaresie umieszczono informację o dotowaniu Wystawy przez Urząd Marszałkowski woj. kujawsko pomorskiego oraz o finansowaniu przez Urząd Miasta Torunia i przez Pocztę Polską.

Zakupiono wydrukowane trzy rodzaje kartek beznominałowych.

Do wystawców, jurorów, członków komitetu honorowego i organizacyjnego wysłano zaproszenia.

Wystąpiono o objęcie patronatem medialnym Wystawy przez redakcję "Nowości" i przez TVP-3 w Bydgoszczy. Redakcja gazety nie odpowiedziała, natomiast telewizja poinformowała o konieczności wystąpienia o patronat z rocznym wyprzedzeniem. Komitet organizacyjny zakupił nagrody dla wystawców oraz poczyniono starania pozyskanie dalszych nagród od sponsorów. Pan Rafał Zgorzelski opracował plakacik reklamujący wystawę, który był rozprowadzony w urzędach pocztowych i w różnych punktach miasta. Przeprowadzono rozmowy na temat transportu sprzętu. W Oddziale Centrum Infrastruktury w Toruniu otrzymaliśmy zapewnienie nieodpłatnego transportu

na terenie miasta. Natomiast odpłatnie będzie przewieziony sprzęt z Bydgoszczy i z powrotem przez Centrum "POCZTEX" w Toruniu. 14-14 października kol. E. Żurawski z współpracownikami i członkami rodziny

ustawili sprzęt wystawowy i upięli eksponaty w Szkole Podstawowej Nr 7. Od 16 października przystąpiono od ustawiania sprzętu i upinanai eksponatów w hali wystawowej Targów Toruńskich.

Przygotowano arkusze oceny eksponatu dla wszystkich wystawców.

Przedstawiciel Regionalny Pocztowego Centrum Filatelistyki Pani Regina Zalewska przygotowała na uroczystość otwarcia Wystawy 50 ostemplowanych kart pocztowych.

17 października zebrał się Sąd Konkursowy, który pracował do 18 października kończąc ocenę wszystkich eksponatów stosownym protokółem. Wyniki będą dostępne w palmaresie.

W dniu 18 października o godz.16oo na uroczystość otwarcia Wystawy przybył protektor Pan Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia, część zaproszonych gości m.in. przedstawiciele Poczty Polskiej.

W trakcie uroczystości Srebrną Odznaką "Za zasługi dla polskiej filatelistyki" odznaczono protektora Wystawy a srebrnymi Odznakami Honorowymi PZF uhonorowano sponsorów sal wystawowych.

Przecięcia wstęgi dokonał protektor Wystawy w obecności przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego i prezesa Okręgu Toruńskiego PZF. Relacje z uroczystości otwarcia Wystawy przekazała TV TORUŃ w dniu 19 października. Poczta Polska z okazji wystawy zorganizowała bogato zaopatrzone stoisko pocztowe czynne przez cały czas trwania wystawy. Przez cały czas trwania wystawy zabezpieczono reklamę Poczty Polskiej.

Wystawa była uświetniona eksponatami z zagranicy: młodzieżowymi - 2 z Austrii, 1 z Niemiec i 3 z Białorusi oraz dorosłymi - 3 z Niemiec. Informacje na temat wystawy i sponsorów przekazywane do mediów różnie były

interpretowane przez dziennikarzy.

Dużym zainteresowaniem Wystawa cieszyła się w dniu 19 października a to za sprawą Sympozjum Młodzieżowego, które odbywało się pod Honorowym patronatem Poczty Polskiej.

Projekty 2 rodzajów dyplomów opracował Kol. Radosław Lewandowski. Po zaakceptowaniu zostały przekazane do druku.

Uroczyste zakończenie Wystawy odbyło się w obecności zaproszonych wystawców i gości w dniu 21 października. Wystawcy otrzymali dyplomy i przyznane nagrody.

Po zakończeniu uroczystości przystąpiono do zdejmowania eksponatów i demontażu sprzętu wystawowego.

Zmagazynowany sprzęt przewieziono do pomieszczeń naszego Okręgu i do magazynu Okręgu w Bydgoszczy.

Konserwację sprzętu, transport ręczny sprzętu z magazynów na samochód, wnoszenie i ustawianie, mycie szyb, upinanie eksponatów, demontaż eksponatów i sprzętu, załadunek sprzętu na samochody i rozładunek - całość tych prac wykonali członkowie Okręgu Toruńskiego PZF społecznie.

Nieodebrane zbiory podczas zakończenia wystawy, zostały przekazane wystawcą drogą pocztową.

Po wysłaniu palmaresów i pozostałych metryk Komitet Organizacyjny przystąpił do rozliczenia finansowego Wystawy.

Komitet Organizacyjny składa szczególne podziękowania za dotowanie wystawy Urzędowi Marszałkowskiemu woj. kujawsko-pomorskiego, za finansowanie Poczcie Polskiej, za sponsorowanie Urzędowi Miasta Torunia.

Komitet Organizacyjny składa podziękowanie Prezesowi Targów Toruńskich Sp.z.o.o. oraz Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 7 w Toruniu za nieodpłatne użyczenie sal ekspozycyjnych.

Komitet Organizacyjny składa podziękowania za pracę społeczną przy organizacji Wystawy członkom Okręgu Toruńskiego PZF.

Oddzielne serdeczne podziękowania Komitet Organizacyjny składa wszystkim

fundatorom nagród.

 

Sekretarz Komitet Organizacyjnego

KWF "Wzdłuż Wisły-Toruń'2006"

facebookDrukuj

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.