Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Aktualności

Światowa Wystawa Filatelistyczna "Waszyngton 2006" cd.

Dodane przez Andrzej Nowak, Dnia: 18.05.2006, 21:59
F. Dzień szósty.
Wednesday, May 31 ŚRODA, 31 MAJA, OTWARCIE WYSTAWY
Special Day and Cancel: Technology Day
Theme Cancel: Stamps, Bits and Bytes
DZIEŃ SPECJALNY I STEMPEL OKOLICZNOŚCIOWY: DZIEŃ TECHNOLOGII
TEMAT: BITY I BAJTY
8:30 AM 8:30, RANO
Show registration, Mt. Vernon lobby (to 5 PM/17:00) REJESTRACJA NA WYSTAWĘ
9:00 AM 9:00, RANO
Kid's Workshop (grades 3 and up), Stamp Camp USA® with Cheryl Edgcomb (to 5 PM/17:00, $15, advance registration required) PRACOWNIA DZIECIĘCA: OBÓZ ZNACZKÓW USA Z CH. E., WSTĘP $15.00, WYMAGANA REJESTRACJA WSTĘPNA
10:00 AM 10:00, RANO
Show opens OTWARCIE WYSTAWY
American Society for Netherlands Philately Membership Meeting
ZEBRANIE AMERYKANSKIEGO TOWARZYSTWA HOLENDROW
East Africa Study Circle Membership Meeting
ZEBRANIE KOLA WSCHODNIEJ AFRYKI
The Butterfield Overland Mail, John Birkinbine II, Postal History Foundation
ŚWIAT MOTYLI W POCZCIE, WYKŁAD J.B. II, FUNDACJA HISTORII POCZTY
AAPE: Constructing a Title Page by Charles J. G. Verge
AAPE: TWORZENIE STRONY TYTUŁOWEJ, WYKŁAD J.G.V.
The History of Perforations on United States Stamps (through 1857) by Wilson Hulme, US Philatelic Classics Society
HISTORIA ZĄBKOWANIA ZNACZKÓW AMERYKAŃSKICH OD 1857, WYKŁAD W.H., AMERYKAŃSKA FILATELISTYKA KLASYCZNA
11:00 AM 11:00, RANO
Author Karen Cartier reading stamp stories
WIECZOR AUTORSKI K. C. OPOWIESCI PRZYGOD Z POCZTA
Thematic Class Exhibit Tour (W2006 Activities Area)
TURA PRZEZ WYSTAWĘ KLASYKI
European Acceptances for Onward Air Transmission from New York by Richard Saundry
EUROPEJSKIE ZEZWOLENIA DLA POCZĄTKUJACEGO PRZESYŁANIA POWIETRZNEGO Z NOWEGO JORKU, WYKŁAD R.S.
Civil War in the West: Union and Confederate Postal History in New Mexico, Arizona, and California, John Birkinbine II, Postal History Foundation
WOJNA DOMOWA NA ZACHODZIE: UNIJNA I KONFEDERACKA HISTORIA POCZTY W NOWYM MEKSYKU, ARIZONIE I KALIFORNII, FUNDACJA HISTORII POCZTY
12 Noon 12:00, POLUDNIE
Registered Mail Study Group
TOWARZYSTWO POCZTY REJESTROWANEJ
Judging Postal History Exhibits by Douglas and Nancy Clark, CANEJ
OCENA WYSTAWY HISTORII POCZTY, WYKLAD D. & N.C., CANEJ
The Pony Express, DVD program
KONSKI EKSPRES, PROGRAM NA DVD
12:30 PM 12:30, PO POLUDNIU
Aerogrammes by Jerry Kasper, American Air Mail Society
AEROGRAMY, WYKŁAD J.K., TOWARZYSTWO AMERYKAŃSKIEJ POCZTY LOTNICZEJ
2:00 PM/14:00 14:00, PO POŁUDNIU
German Colonies Collectors Group Membership Meeting
ZEBRANIE TOWARZYSTWA ZBIERACZY KOLONII NIEMIECKICH
Egypt Study Circle Meeting by Richard Wilson, convener
ZEBRANIE GRUPY EGIPSKICH ZBIERACZY, PROWADZACY R.W.
American Philatelic Society: America's Stamp Club by Rob Haeseler, APS
AMERYKANSKIE TOWARZYSTWO FILATELISTYCZNE: AMERYKANSKI KLUB ZNACZKOWY, WYKLAD R.H., APS
ARAGO: The Smithsonian New Online Philatelic Research Center, panel discussion, National Postal Museum
CENTRUM BADAN FILATELISTYCZNYCH INSTYTUTU SMITHSONA W INTERNECIE, PANEL DYSKUSYJNY, NARODOWE MUZEUM POCZTY
Judging Traditional Exhibits by Joe Foley, CANEJ
OCENA WYSTAW TRADYCYJNYCH, WYKLAD J.F. CANEJ
Lakehurst: America's Zeppelin Port by Henry Applegate
FIRMA LAKEHURST: AMERYKANSKIE LADOWISKA ZEPPELINOW, WYKLAD H.A.
Trans-Pacific Postal History of the US Clipper Issues of 1935-37 by Jeffrey Shapiro
HISTORIA POCZTY TRANS PACYFIKU DLA AMERYKAŃSKICH KLIPERÓW, WYDANIA WPROWADZONE W 1935 - 1937, WYKŁAD J.S.
3:00 PM/15:00 3:30, PO POŁUDNIU
Maximaphily and Open Class Exhibit Tour (W2006 Activities Area)
TURA PRZEZ WYSTAWY MAKSIMUM I KLASE OTWARTA
4:00 PM/16:00 4:00, PO POLUDNIU
APS Stamp Talk with Nancy Clark, live wsRadio.com broadcast (at Court of Honor)
APS, ROZMOWY O ZNACZKACH, WYKLAD N.C.
APS: Expertizing Stamps by Mercer Bristow, APS
APS, EKSPERTYZY ZNACZKOW PRZEZ M.B.
Judging Revenue Exhibits by Ron Lesher, CANEJ
OCENA WYSTAW OPŁAT PRZEZ R.L., CANEJ
Trans-African Airmails During World War 2 by Bob Wilscek
POCZTA LOTNICZA TRANS-AFRYKI W CZASIE II-EJ WOJNY ŚWIATOWEJ
U.S. Stamp Production at the Turn of the 20th Century by Roger Brody
PRODUKCJA ZNACZKÓW AMERYKAŃSKICH Z POCZĄTKIEM 20- WIEKU
6:00 PM/18:00 6:00, PO POŁUDNIU
Show closes ZAMKNIECIE WYSTAWY
7:00 PM/19:00 7:00, PO POLUDNIU
Royal Philatelic Society London reception
KRÓLEWSKIE TOWARZYSTWO FILATELISTYCZNE Z LONDYNU
7:30 PM/19:30 6:30, PO POLUDNIU
Arizona Philatelic Rangers dinner (tentative)
OBIAD FILATELISTÓW Z ARIZONY (PROPOZYCJA)
To Be Determined W USTALENIU
David Feldman Auctions (Switzerland) auction
AUKCJA FIRMY D.F. ZE SZWAJCARII
G. Dzień siódmy.
Thursday, June 1 CZWARTEK, 1 CZERWCA, OTWARCIE WYSTAWY
Special Day and Cancel: Wildlife Day
Theme Cancel: Topical Collecting
DZIEŃ SPECJALNY I STEMPEL OKOLICZNOŚCIOWY: DZIEŃ DZIKIEJ NATURY
TEMAT: ZBIERACTWO TEMATYCZNE
8:30 AM 8:30, RANO
Show registration, Mt. Vernon lobby (to 5 PM/17:00) REJESTRACJA NA WYSTAWE
9:00 AM 9:00, RANO
Kid's Workshop (grades 3 and up), Stamp Camp USA® with Cheryl Edgcomb (to 5 PM/17:00, $15, advance registration required) PRACOWNIA DZIECIECA: OBÓZ ZNACZKÓW USA Z CH. E., WSTĘP $15.00, WYMAGANA REJESTRACJA WSTĘPNA
American Topical Association Board of Directors Meeting
ZEBRANIE ZARZĄDU AMERYKAŃSKIEGO TOWARZYSTWA ZBIERACTWA TEMATYCZNEGO
10:00 AM 10:00, RANO
Show opens OTWARCIE WYSTAWY
CartoPhilatelic Society Membership Meeting
ZEBRANIE TOWARZYSTWA ZBIERACTWA
American Philatelic Society Circuit Sales by Tom Horn, APS
SPRZEDAZ CYRKULACYJNA AMERYKAŃSKIEGO TOWARZYSTWA FILATELISTYCZNEGO, WYKŁAD T.H.
The U.S. Beacon Airmail Stamp of 1928 by Andrew McFarlane, Beacon Study Group
AMERYKAŃSKIE ZNACZKI PUNKTÓW SYGNALIZACYJNYCH POCZTY LOTNICZEJ Z 1928, WYKŁAD A.McF.
The U.S. Series of 1922 by Rod Juell
AMERYKANSKIE SERIE Z 1922, WYKLAD R.J.
Come Take a Ride on the Hindenburg by Cheryl Ganz
WEŹ UDZIAŁ W PRZELOCIE HINDENBURGIEM, WYKŁAD Ch.G.
11:00 AM 11:00, RANO
U.S. Fish & Wildlife Service First Day Ceremony: 2006-2007 migratory duck stamp
CEREMONIA US FDC: RYBY I DZIKA NATURA: 2006-2007 ZNACZKI Z KACZKAMI Z SERII: OCHRONA PRZYRODY
Author Karen Cartier reading stamp stories
WIECZOR AUTORSKI K. C. OPOWIEŚCI PRZYGÓD Z POCZTA,
Traditional Class Exhibit Tour (W2006 Activities Area)
TURA PRZEZ WYSTAWE KLASY TRADYCYJNEJ
12 Noon 12:00, POŁUDNIE
Hellenic Philatelic Society of America Membership Meeting
ZEBRANIE AMERYKAŃSKIEGO TOWARZYSTWA HELLENISTÓW
West Africa Study Circle Membership Meeting (to 4 PM/16:00)
ZEBRANIE KOLA WSCHODNIEJ AFRYKI
Austrian Airmails by Wolfgang Porges
POCZTA LOTNICZA AUSTRII, WYKŁAD W.P.
The Nazi Scourge: Postal Evidence of the Holocaust and the Devastation of Europe, Part Two: The War Years 1939-1945 DVD program by Ken Lawrence
PLAGA NAZISTÓW: POCZTOWE DOWODY HOLOCAUSTU I SPUSTOSZEŃ W EUROPIE, CZEŚĆ 2: WOJENNE LATA 1939 - 1945, PROGRAM NA DVD PRZEZ K.L.
2:00 PM/14:00 2:00, PO POŁUDNIU
ATA Ships on Stamps Unit Membership Meeting
ZEBRANIE AMERYKANSKIEGO TOWARZYSTWA ZBIERACZY ZNACZKOW ZE STATKAMI
Burma Philatelic Study Group Membership Meeting
ZEBRANIE TOWARZYSTWA ZBIERACZY ZNACZKÓW BURMY
France & Colonies Philatelic Society Membership Meeting
ZEBRANIE TOWARZYSTWA ZBIERACZY ZNACZKÓW FRANCJI I KOLONII FRANCUSKICH
APS Library Services by Gini Horn, APS
BIBLIOTEKA AMERYKANSKIEGO TOWARZYSTWA FILATELISTYCZNEGO, WYKLAD G.H.
Collecting, Exhibiting, and Judging First Day Covers, AFDCS Panel Discussion
ZBIERANIE, WYSTAWIANIE I OCENA FDC, DYSKUSJA
Confederate Usages in Alabama by Van Koppersmith, US Philatelic Classics Society
KONFEDERACKIE ZWYCZAJE W ALABAMIE, WYKŁAD V.K., AMERYKAŃSKIE TOWARZYSTWO FILATELISTYCZNE ZBIERACZY KLASYKI
Grading U.S. Stamps: a presentation by Professional Stamp Experts (PSE) by Mike Sherman
OCENA ZNACZKOW US: PREZENTACJA PRZEZ FILATELISTYCZNEGO EKSPERTA, WYKLAD M.S.
3:00 PM/15:00 3:30, PO POLUDNIU
Postal History Class Exhibit Tour (W2006 Activities Area)
TURA PRZEZ WYSTAWY KLASA HISTORII POCZTY
4:00 PM/16:00 4:00, PO POŁUDNIU
Spink (England) auction
AUKCJA FIRMY SPINK Z WIELKIEJ BRYTANII
AAPE: Educating the judges by Charles J. G. Verge and Tim Bartshe
SZKOLENIE JURORÓW, WYKŁAD Ch.J.G.V. & T.B.
A Celebration of Life: The Mary Ann Owens I Knew
CELEBRACJA ZYCIA: WYKLAD M.A.O. "JA WIEM"
Collecting the U.S. 1847 Issue by Harvey Mirsky
ZBIERANIE AMERYKANSKICH WALOROW Z ROKU 1847, WYKLAD H.M.
6:00 PM/18:00 6:00, PO POLUDNIU
Show closes ZAMKNIECIE WYSTAWY
H. Dzień ósmy.
Friday, June 2 PIATEK, 2 CZERWCA
Special Day and Cancel: Disney Day
Theme Cancel: Fun with Stamps
DZIEN SPECJALNY I STEMPEL OKOLICZNOSCIOWY: DZIEN DYSNEY-A
TEMAT: ZABAWA ZE ZNACZKAMI
International Postal History Fellowship Seminars all day: “Bridging the Atlantic With Postal History”
CAŁODNIOWE MIĘDZYNARODOWE SEMINARIA Z HISTORII POCZTY. MOST PRZEZ ATLANTYK Z HISTORIA POCZTY
8:30 AM 8:30, RANO
Show registration, Mt. Vernon lobby (to 5 PM/17:00) REJESTRACJA NA WYSTAWE
9:00 AM 9:00, RANO
Kid's Workshop (grades 3 and up), Stamp Camp USA® with Cheryl Edgcomb (to 5 PM/17:00, $15, advance registration required) PRACOWNIA DZIECIECA: OBOZ ZNACZKOW USA Z CH. E., WSTEP $15.00, WYMAGANA REJESTRACJA WSTEPNA
ATA Annual Business Meeting and Symposium
ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE TOWARZYSTWA ATA I SYMPOAZJUM
10:00 AM 10:00, RANO
Show opens OTWARCIE WYSTAWY
American Air Mail Society Membership Meeting
ZEBRANIE TOWARZYSTWA ZBIERACZY POCZTY LOTNICZEJ
Pitcairn Islands Study Group Membership Meeting
ZEBRANIE TOWARZYSTWA WYSP PITCAIM
International Postal History Fellowship Seminar: Welcome! Background of IPHF and an outline of the seminar topics by James Van der Linden, convener (to 10:15 AM)
MIEDZYNARODOWE SEMINARIUM Z HISTORII POCZTY: WITAMY! PODSTAWY IPHF I OKRESLENIE TEMATOW SEMINARIUM PRZEZ J. V.L.
AAPE: Moving from a collection to an exhibit by Ron Lesher
AAPE: PRZECHODZENIE Z E ZBIERACTWA DO WYSTAWY, WYKLAD R.L.
American Philatelic Society Chapter and Affiliate Meeting by Rob Haeseler, APS
ZEBRANIE AMERYKAŃSKIEGO TOWARZYSTWA FILATELISTYCZNEGO, DZIAŁY I TOWARZYSTWA, WYKŁAD R.H.
India: Possibly the Richest of all Philatelic Fields? Invited exhibits examine the breadth of Indian philately, India Study Circle
INDIE: PRAWDOPODOBNIE NAJBOGATSZE POLE FILATELISTYCZNE? ZAPROSZENIE DO OCENY WYSTAW JAKO PODSTAWA FILATELISTYKI INDYJSKIEJ, INDYJSKIE KOLKO ZAINTERESOWAN
The Postal History of the U.S. Army-Navy Issue of 1936-37 by Jeffrey Shapiro
HISTORIA POCZTY USA. WYDANIA ARMII I MARYNARKI WOJENNEJ W LATACH 1936-37, WYKLAD J.S.
Thematic Exhibits: Aspects of their Evaluation by panelists Damian Laeger, Giancarlo Morolli, Jose-Ramon Moreno, John Sinfield, and Ann M. Triggle
WYSTAWY TEMATYCZNE: APSEKTY OCENY, WYKLAD D.L., G.M, J.R.M. J.S. & A.M.T.
10:15 AM 10:15, RANO
International Postal History Fellowship Seminar: Europe Under the Thurn & Taxis Post (up to the French revolution) by James Van der Linden of Belgium (to 11 AM)
MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM Z HISTORII POCZTY: EUROPA W OKRESIE PRZEDZNACZKOWYM I OPŁAT POCZTOWYCH (DO REWOLUCJI FRANCUSKIEJ), WYKLAD J.V.L. Z BELGII
11:00 AM 11:00, RANO
Author Karen Cartier reading stamp stories
WIECZOR AUTORSKI K. C. OPOWIESCI PRZYGOD Z POCZTA
One Frame Class Exhibit Tour (W2006 Activities Area)
TURA PRZEZ WYSTAWE JEDNEJ TABLICY
British Internal Flights Involving the Railway - 1933-1939 by Derrick Pillage
MIEDZYNARODOWE LOTY BRYTYJSKIE OBEJMUJACE KOLEJNICTWO - 1933-1939, WYKLAD D.P.
11:10 AM 11:10, RANO
International Postal History Fellowship Seminar: Europe After Waterloo and before the Conventions (1815-1818) by Leo DeClercq of Belgium (to 11:55 AM)
MIEDZYNARODOWE SEMINARIUM Z HISTORII POCZTY: EUROPA PO WATERLOO I PRZED KONWENCJA (1815 - 1818), WYKLAD L.DeC. Z BELGII
12 Noon 12:00, POLUDNIE
New e-Book: First Postmaster — The Story of Benjamin Franklin as Told on Stamps
NOWA KSIAZKA NACZELNIKA POCZTY - HISTORIA BENJAMINA FRANKLINA WEDŁUG ZNACZKÓW
American Philatelic Society: America's Stamp Club by Bob Lamb, APS
AMERYKAŃSKIE TOWARZYSTWO FILATELISTYCZNE: AMERYKAŃSKI KLUB FILATELISTYCZNY, WYKŁAD B.L.
Passenger Mail on Board the Graf Zeppelin and Hindenburg by Dickson Preston
POCZTA PASAŻERSKA NA ZEPPELINIE I HINDENBURGU, WYKŁAD D.P.
12:05 PM 12:05, POLUDNIE
International Postal History Fellowship Seminar: Europe Under the Conventions (1818-1849) by Thomas Mathà of Italy (to 12:50 PM)
MIEDZYNARODOWE SEMINARIUM Z HISTORII POCZTY: EUROPA W OKRESIE 1818 - 1849, WYKLAD T.M. Z WLOCH
12:30 PM 12:30, POLUDNIE
Astro Philately by Ben Ramkissoon/Beatrice Bachmann
ASTRONOMIA W FILATELISTYCE, WYKŁAD B.R. & B.B.
1:00 PM/13:00 13:00, POLUDNIE
Cachet Makers Bourse (to 5 PM/17:00, contact Foster Miller, fmiller@pobox.com)
PRACOWNIA WINIET FDC, KONTAKT F.M.
ATA Biology Unit Membership Meeting
ZEBRANIE AMERYKANSKIEGO TOWARZYSTWA ATA SEKCJI BILOGICZNEJ
International Association of Philatelic Experts General Meeting (to 4 PM/17:00)
ZEBRANIE MIEDZYNARODOWEGO TOWARZYSTWA EKSPERTOW FILATELISTYCZNYCH,
1:30 PM/13:30 13:30, POLUDNIE
Exhibit Awards Ceremony (certificate through vermeil medals) Official W2006 Event
CEREMONA WRECZANIA NAGROD WYSTAWOWYCH (DYPLOMY I POSREBRZANE MEDALE)
2:00 PM/14:00 14:00, POLUDNIE
British South Atlantic (FIPSG & SHATPS) Membership Meeting (to 5 PM/17:00)
ZEBRANIE BRYTYJSKIEGO TOWARZYSTWA POLUDNIOWEGO ATLANTYKU
Falkland Islands Philatelic Study Group
ZEBRANIE TOWARZYSTWA FILATELISTYCZNEGO GRUPY WYSP FALKLANDOW
Gay & Lesbian History on Stamps Club Membership Meeting
ZEBRANIE TOWARZYSTWA ZBIERACZY ZNACZKÓW Z HISTORII PEDAŁÓW I LESBIJEK
Military Postal History Society Membership Meeting
ZEBRANIE TOWARZYSTWA HISTORII POCZTY MILITARNEJ
Philatelic Lepidopterists Association Membership Meeting
ZEBRANIE TOWARZYSTWA FILATELISTYCZNEGO ZBIERACZY WALOROW Z LUSKOSKRZYDLYMI
APS: Expertizing Stamps by Mercer Bristow, APS
EKSPERTYZA ZNACZKOW, WYKLAD M.B.
FIP Commission for Aerophilately lecture and meeting by Stephen Reinhard
AEROFILATELSTYCZNA KOMISJA LEKTUR I ZEBRANIE PRZEZ S.R.
International Philippine Philatelic Society Show and Tell
MIEDZYNARODOWE TOWARZYSTWO FILATELISTYCZNE, POKAZ I MOW
2:20 PM/14:20 14:20, POLUDNIE
International Postal History Fellowship Seminar: Analyzing Transatlantic Covers by Richard Winter of the United States (to 3:05 PM/15:05)
MIEDZYNARODOWE SEMINARIUM Z HISTORII POCZTY: ANALIZOWANIE KOPERT TRANSATLANYCKICH, WYKLAD R.W.
3:00 PM/15:00 15:00, POLUDNIE
Exhibit Awards Ceremony (large vermeil to gold medals) Official W2006 Event
CEREMONA WRECZANIA NAGROD WYSTAWOWYCH (SREBRNE I ZLOTE MEDALE)
ATA Mathematical Study Unit Membership Meeting
ZEBRANIE TOWARZYSTWA MATEMATYCZNEGO
Revenue Class Exhibit Tour (W2006 Activities Area)
TURA PRZEZ WYSTAWE OPLAT
3:15 PM/15:15 15:15, POLUDNIE
International Postal History Fellowship Seminar: The Cost of Mail - How postal fees were paid in the United States, 1776-1921 by Richard Frajola of the United States (to 4 PM/16:00)
MIEDZYNARODOWE SEMINARIUM Z HISTORII POCZTY: POCZTOWE KOSZTY - JAK OPLATY POCZTOWE REALIZOWANO W AMERYCE, 1776 - 1921, WYKLAD RF., USA
4:00 PM/16:00 16:00, POLUDNIE
ATA Old World Archaeology Unit Membership Meeting
MIEDZYNARODOWE TOWARZYSTWO STAREGO SWIATA ARCHEOLOGII
APS: Estate Planning by Ken Martin, APS
APS: PLANY W NIERUCHOMOSCIACH, WYKLAD K.M.
APS Stamp Talk with Nancy Clark, live wsRadio.com broadcast (at Court of Honor)
APS: ROZMOWA O ZNCZKACH Z N.C.
Usages in Indian Territory by Joe Crosby, US Philatelic Classics Society
ZWYCZAJE NA TERYTORICH INDIANSKICH, WYKLAD J.C.
Wreck & Crash Mail Society - Collecting air crash covers by Ken Sanford
POCZTOWE TOWARZYSTWO KATASTROF I WYPADKOW- ZBIERANIE KOPERT PO KATASTROFACH
4:10 PM/16:10 16:10, POLUDNIE
International Postal History Fellowship Seminar: Transatlantic Blockade-Run Mail, 1861-65 by Steven Walske of the United States (to 5:15 PM/17:15)
MIEDZYNARODOWE SEMINARIUM Z HISTORII POCZTY: TRANSALANTYCKA BLOKADA PRZESYLKI POCZTY, 1861 - 65, WYKLAD S.W., USA
5:15 PM/17:15 17:15, POLUDNIE
International Postal History Fellowship: Reception hosted by Soluphil of Luxembourg
MIEDZYNARODOWE SEMINARIUM Z HISTORII POCZTY: RECEPCJA PROWADZONA PRZEZ SOLUPHIL Z LUKSEMBURGA
5:30 PM/17:30 17:30, POLUDNIE
Show closes ZAMKNIECIE WYSTAWY
6:30 PM/18:30 18:30, POLUDNIE
Palmares black tie dinner ($200 per person, ticket required, contact Jo Lievsay, jlievsay@optonline.net, write to PO Box 2006, Ashburne, VA 20146-2006 USA)
WYJATKOWY WIZYTOWY OBIAD ($200 OD OSOBY, WYMAGANE BILETY, KONTAKT J.L.)
Official W2006 Event
To Be Determined DO OKRESLENIA POZNIEJ
Schuyler Rumsey Philatelic Auctions
FILATELISYCZNA AUKCJA FIRMY SCHUYLER RUMSEY
I. Dzień dziewiąty.
Saturday, June 3 SOBOTA, 3 CZERWCA
Special Day and Cancel: Family Day
Theme Cancel: Stamps for Kids
DZIEN SPECJALNY I STEMPEL OKOLICZNOSCIOWY: DZIEN RODZINNY
TEMAT: ZNACZKI DLA DZIECI
8:30 AM 8:30, RANO
Show registration, Mt. Vernon lobby (to 5 PM/17:00) REJESTRACJA NA WYSTAWE
9:00 AM 9:00, RANO
Kid's Workshop (grades 3 and up), Stamp Camp USA® with Cheryl Edgcomb (to 5 PM/17:00, $15, advance registration required) PRACOWNIA DZIECIĘCA: OBÓZ ZNACZKÓW USA Z CH. E., WSTĘP $15.00, WYMAGANA REJESTRACJA WSTĘPNA
Adult Workshop, Stamp Camp USA®- Train the Trainer (to 5 PM/17:00, $49.95 per person, advance registration required)
PRACOWNIA DLA DOROSLYCH, OBOZ ZNACZKOW USA - SZKOLENIE INSTRUKTOROW (WSTEP $49.95, WYMAGANA REJESTRACJA WSTEPNA)
ATA Study Unit Officers and Editors
ATA GRUPA STUDYJNA KIEROWNIKOW I WYDAWCOW
10:00 AM 10:00, RANO
Show opens OTWARCIE WYSTAWY
ATA Medical Subjects Unit Membership Meeting
ATA ZEBRANIE TOWARZYSTWA FILATELISTYCZNEGO MEDYKÓW
Christmas Seal and Charity Stamp Society Membership Meeting
ZEBRANIE TOWARZYSTWA FILATELISTYCZNEGO ZBIERACZY STEMPLI OKOLICZNOSCIOWYCH CHARYTATYWNYCH I Z OKAZJI BOZEGO NARODZENIA
Ryukyu Philatelic Specialist Society Members Meeting
ZEBRANIE TOWARZYSTWA FILATELISTYCZNEGO Z RYUKYU
Basics of PNC Collecting by Frank Covey
PODSTAWY ZBIERANIA PNC, WYKLAD F.C.
Commercial versus Philatelic Zeppelin Mail by Dieter Leder
COMERCJALNE PRZECIWNOSCI ZEPPELINOW, WYKLAD D.L.
FIP Commission for Revenues by Ron Lesher, convener
ZLECENIA NA OPLATY, WYKLAD R.L.
10:30 AM 10:30, RANO
Boy Scout Merit Badge Workshop (to 5 PM/17:00, $15, details)
PRACOWNIA HARCERSKA DLA UZYSKANIA SPRAWNOSCI
11:00 AM 11:00, RANO
Author Karen Cartier reading stamp stories
WIECZOR AUTORSKI K. C. OPOWIESCI PRZYGOD Z POCZTA
Championship Class and Grand Prix winners Exhibit Tour (W2006 Activities Area)
TURA PRZEZ WYSTAWE ZWYCIEZCOW W KLASIE CHAMPION I GRAND PRIX
Collecting Presidents by David Kent, ATA Americana Unit
ZBIERANIE PREZYDENTOW, WYKLAD D.K.
12 Noon 12:00, POLUDNIE
Teacher Workshop, New e-Book, First Postmaster — The Story of Benjamin Franklin as Told on Stamps (Free, details)
PRACOWNIA NAUCZYCIELSKA, NOWA KSIAZKA NACZELNIKA POCZTY - HISTORIA BENJAMINA FRANKLINA WEDLUG ZNACZKOW
FIP Commission on Maximaphily Meeting, Nicos Rangos, convener
FIP ZEBRANIE CZŁONKÓW ZBIERACZY MAXIMUM, PROWADZENIE N.R.
FIP Commission on Postal Stationery lectures, Stephen Schumann, convener
FIP ZEBRANIE CZLONKOW ZBIERACZY WYDAWNICTW OPLAT, PROWADZENIE S.S.
Danish Post Cards by Lars Engelbrecht
DUŃSKIE POCZTOWE KARTKI, WYKŁAD L.E.
7 cent, 9 cent and 90 cent U.S. Stamped Envelopes by Robert Markovitz
AMERYKANSKIE KOPERTY STEMPLOWANE O WALORACH 7C, 9C I 90C, WYKLAD R.M.
Jaipur Postal Stationery by Hasse Brockenhuus von Lowenhielm
WYDAWNICTWA POCZTOWE Z JAIPUR, WYKLAD H.B.L.
Ottoman Postal Stationery by M. Yavuz Corapcioglu
WYDAWNICTWA POCZTOWE Z OTTOMANU, WYKLAD M.Y.C.
AAPE: Reaching for Gold with a 1 Stamp Exhibit by Paul Tyler
AAPE: SIEGANIE PO ZLOTO Z WYSTAWA JEDNEGO ZNACZKA, WYKLAD P.T.
The Murder of Lidice by Philip Rhode
MORDERCY WSI LIDICE, WYKLAD P.R.
ATA Americana Unit Luncheon (by invitation)
ATA POLUDNIOWY POSILEK ZESPOLU AMERYKANSKIEGO (ZA ZAPROSZENIAMI)
1:00 PM/13:00 13:00 PO POLUDNIU
FIP Commission for Traditional Issues - Meeting, Jussi Tuori, convener
FIP ZEBRANIE CZLONKOW ZBIERACZY WALOROW TRADYCYJNYCH, PROWADZENIE J.T.
Lighthouse Restoration in the Chesapeake Bay Region by Henry Gonzalez, Lighthouse Stamp Society
ODNAWIANIE LATARNII MORSKICH W REJONIE CHESAPEAKE, WYKLAD H.G.
2:00 PM/14:00 14:00 PO POLUDNIU
FIP Commission on Literature Round Table, Francis Kiddle, convener
FIP ZEBRANIE CZLONKOW ZBIERACZY LITERATURY OKRAGLEGO STOLU, WYKLAD F.K.
FIP Commission on Postal History Meeting (to 5:00), Speakers: Malcolm Groom (Social Philately) and Harvey Tilles (Special Studies)
FIP ZEBRANIE CZLONKOW ZBIERACZY HISTORII POCZTY, WYKLAD M.G. & H.T.
International Society of Worldwide Stamp Collectors Membership Meeting
ZEBRANIE MIEDZYNARODOWEGO SWIATOWEGO TOWARZYSTWA ZBIERACZY ZNACZKOW
American Philatelic Society Circuit Sales by Tom Horn, APS
APS, SPRZEDAZ KRAZACA, WYKLAD T.H.
Baltimore Postal History by Patricia Stilwell Walker, US Philatelic Classics Society
HISTORIA POCZTY BALTIMORE, WYKLAD P.S.W.
FIP Commission for Traditional Issues - Seminar, Jussi Tuori, convener
FIP ZEBRANIE CZLONKOW ZBIERACZY WALOROW TRADYCYJNYCH, WYKLAD J.T.
Promoting Philatelic Membership by Julian Pugh
PROMOWANIE CZLONKOWSTWA FILATELISTYCZNEGO, WYKLAD J.P.
3:00 PM/15:00 15:00 PO POLUDNIU
Cover Collectors Circuit Club Membership Meeting
ZEBRANIE KLUBU ZBIERACZY KOPERT POPRZEZ SPRZEDAŻ KRĄŻĄCA
ATA Space Unit Guest lecture by Dr. David Leckrone
ATA GOŚĆ ZESPOŁU PRZESTRZENI KOSMICZNEJ, WYKŁAD Dr.D.L.
6:00 PM/18:00 18:00 PO POŁUDNIU
Show closes ZAMKNIECIE WYSTAWY
 

 

 

 

 
facebookDrukuj

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?