Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 7

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 329
· Najnowszy użytkownik: lacygd2

free counters

stat4u

Aktualności

50 Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny odbędzie się w Tarnowie

Dodane przez Andrzej Nowak, Dnia: 18.10.2011, 21:59 Młodzież Okręg Tarnowski
50 Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny odbędzie się w TarnowieREGULAMIN 50. OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO KONKURSU FILATELISTYCZNEGO "SZLAKIEM RENESANSU" TARNÓW 07-10.06.2012 (rok szkolny 2011/2012)

Cele konkursu:
1. Promowanie polskich znaków pocztowych i Poczty Polskiej
2. Popularyzacja filatelistyki i zdobywanie wiedzy związanej z tematem konkursu.
3. Pogłębianie wiedzy filatelistycznej.
4. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności budowy eksponatu filatelistycznego.

Zasady ogólne:
1. W części dotyczącej tematu konkursu, wykorzystuje się polskie znaki pocztowe oraz wybrane walory z innych krajów niezbędne do tematu .
2. Wykaz wytypowanych znaczków, datowników, całostek i innych walorów filatelistycznych stanowi załącznik do regulaminu i jest przygotowany przez Komisję ds. Filatelistyki Młodzieżowej ZG PZF. Znajomość w/w walorów i tematyki prezentowanej na nich obowiązuje uczestników wszystkich etapów konkursu. Komisja do 15 grudnia br. prześle do Okręgów wykaz walorów wybranych do tegorocznej edycji Konkursu i ich opracowanie.
3. W konkursie powinni brać udział wszyscy członkowie kół młodzieżowych – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wyłączeni są uczniowie i słuchacze szkół policealnych, pomaturalnych i wyższych. Zaleca się natomiast, aby zapraszać do udziału w I etapie konkursu młodzież nie zrzeszoną w PZF.
4. Konkurs rozgrywany jest w trzech grupach wiekowych:
I - uczniów szkół podstawowych
II – uczniów szkół gimnazjalnych
III – uczniów szkół ponad gimnazjalnych
Uwaga! Okręg / Oddział w finale Konkursu może wystawić do trzech swoich reprezentantów. Nie dopuszcza się do udziału w finale konkursu dwóch reprezentantów jednego Okręgu / Oddziału w jednej grupie wiekowej ( w wyjątkowych-uzasadnionych przypadkach, kolejny uczestnik jedynie poza konkursem)
5. Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech etapach:
I - eliminacje w kołach młodzieżowych PZF (dla członków młodzieżowych kół filatelistów – tu dopuszcza się młodzież
nie zrzeszoną w PZF) do 31 marca 2012 r.
II - półfinały w Okręgach i Oddziałach PZF (dla laureatów eliminacji w kołach – w odpowiednich grupach wiekowych)
do 30 kwietnia 2012 r.
III - finał ogólnopolski (dla laureatów półfinałów w Okręgach i Oddziałach – w odpowiednich grupach wiekowych) od
07do 10 czerwca 2012 roku w Tarnowie.
6. Poszczególne etapy konkursu organizują i prowadzą:
eliminacje - Opiekunowie Młodzieżowych Kół Filatelistycznych PZF.
półfinały - Komisje ds. Filatelistyki Młodzieżowej Okręgów i Oddziałów PZF.
finał ogólnopolski - Okręg / Odział PZF- gospodarz Konkursu i Komisja ds. Filatelistyki Młodzieżowej ZG PZF.
7. Miejsce działalności koła decyduje o reprezentowaniu okręgu na finale OMKF.
Szczegółowy tryb przeprowadzania etapów konkursu określają ich organizatorzy i podają do wiadomości
uczestnikom w oficjalnych komunikatach.

Zasady przeprowadzania konkursu:
1. Konkurs przeprowadzany jest w formie testów (A,B) i zadania praktycznego (C), punktowany jest także eksponat przywieziony (D):
A – wiedzy filatelistycznej
B - wiedzy tematycznej
C - praktycznej umiejętności opracowania mini eksponatu wystawowego.
D - ocena eksponatu przywiezionego.
Punktacja podana jest w „Zasadach oceny zadań w finale”, .
2. Okręgi i Oddziały PZF w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.05.2012 roku dokonują wpłaty za udział poszczególnych ekip na podane konto gospodarza finału Konkursu (ZO PZF w Tarnowie) oraz nadeślą na podany adres Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej ZG PZF do 10.05.2012 r. imienne listy uczestników finału z dokładnymi danymi osobowymi wraz z numerem PESEL oraz informacją czy finalista przywiezie eksponat do oceny, czy potwierdzi udział w wystawach metryką. Opiekunowie również proszeni są o podanie dokładnych danych osobowych (jest to konieczne do ubezpieczenia)

K O M I S J A
ds. Filatelistyki Młodzieżowej
Zarządu Głównego P Z F
Regulamin 50.Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego pt. Szlakiem renesansu został zatwierdzony na posiedzeniu Prezydium ZG PZF w Polkowicach w dniu 30.09.2011 r.


facebookDrukuj
Dołączone pliki:

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.