Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 2

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 216
· Najnowszy użytkownik: jhannaLah

free counters

stat4u

Aktualności

Mazury Cud Natury w Małopolskim Okręgu

Dodane przez Andrzej Nowak, Dnia: 20.05.2011, 22:26 Okręg Małopolski Młodzież
Mazury Cud Natury w Małopolskim OkręguPÓŁFINAŁY 49- OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO KONKURSU FILATELISTYCZNEGO POD TYTUŁEM „MAZURY-CUD NATURY” W MAŁOPOLSKIM OKRĘGU PZF

Tegoroczne półfinały 49-OMKFodbyły się w dniu 14 maja w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Waksmundzie, w której od kilku lat działa młodzieżowe koło filatelistyczne , założone i prowadzone przez nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie—Pana Tadeusza Jahna .
Uczestniczyło w nich 23 uczniów , którzy zakwalifikowali się w eliminacjach szkolnych -
-10 ze szkoły podstawowej , 12 z gimnazjum i 1 uczennica z liceum .
Uczniowie byli ze szkół w : Bańskiej Niżnej , Bańskiej Wyżnej , Chrzanowie , Maruszynie Górnej , Nowym Targu , Rabce Zdroju , Szaflarach i Waksmundzie .
Rozpoczęcie półfinałów miało bardzo uroczysty charakter i oprócz uczniów ,opiekunów kół młodzieżowch i komisji konkursowej uczestniczyli licznie zaproszeni goście , między innymi:
-Ks. Tadeusz Kozak-Proboszcz Parafii w Waksmundzie,
-Pan Marcin Kolasa-wice Przewodniczący Rady Gminy Nowy Targ
-Pani Maria Ligęza –Sekretarz Gminy Nowy Targ, Radna Powiatu Nowy Targ,
-Pani Dorota Słońska- Halczak - Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie,
-Pan Piotr Głąbiński –Naczelnik Urzędu Pocztowego Nowy Targ 1,
- goście honorowi- członkowie rodziny mjr. Kurasia , PS..”Ogień”
i Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego,
Spotkanie na półfinałach otworzyła –Pani Iwona Słowik –vice Dyrektor Zespołu Szkół
w Waksmundzie a następnie Pan Tadeusz Jahn - przedstawił i przywitał zaproszonych gości i pozostałych uczestników.
Krótkie przemówienia do zebranych mieli:
-Pani Maria Ligęza ,
-Pani Dorota Słońska – Halczak ,
-Pan Piotr Głąbiński ,
W imieniu Zarządu Małopolskiego Okręgu PZF w Krakowie głos zabrał Prezes-
Pan Prof. Stanisław Mitkowski.
Podziękował Pani Dyrektor i opiekunowi szkolnego koła filatelistycznego
w Waksmundzie za umożliwienie przeprowadzenia Konkursu oraz złożył gratulacje uczestnikom półfinałów – młodzieży za zakwalifikowanie się do tego szczebla Konkursu, podziękował opiekunom za przygotowanie i życzył młodzieży pomyślności.

Następnie półfinaliści udali się do sali, gdzie pisemnie odpowiadali na pytania zawarte
w testach a goście oglądali zaprezentowane na wystawie młodzieżowe zbiory filatelistyczne i przywiezione na konkurs projekty znaczka pocztowego.
Komisja konkursowa pracowała w składzie:
-Stanisław Mitkowski – Prezes Małopolskiego Okręgu PZF -Przewodniczący,
-Józef Syska -Sekretarz,
-Władysław Andreasik ,
- Jerzy Duda – V-ce Prezes Małopolskiego Okręgu PZF,
Wszyscy półfinaliści otrzymali te same pytania w formie testów –
20 pytań z zakresu wiedzy tematycznej - TEST nr 1
i 20 pytań z zakresu wiedzy filatelistycznej - TEST nr 2.
Do drugiego etapu Konkursu zakwalifikowało się po 3 uczestników ze szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy uzyskali największą ilość punktów oraz 1 uczestnik z liceum :
-w grupie szkół podstawowych:
I miejsce -43 pkt.- Justyna Cachro - ZSP i G w Bańskiej Wyżnej
II „ -40 pkt. –Katarzyna Babiarz- ZSP i G w Bańskiej Niżnej
III „ -37 pkt.- Sabina Zwijacz- ZSP i G w Bańskiej Wyżnej
-w grupie gimnazjum :
I miejsce -45 pkt. –Anna Słońska - Gimnazjum i Liceum św.Rodziny w Rabce Zdroju,
/ przy równej ilości punktów I miejsce przyznano decyzją Komisji/.
II „ -45 pkt.- Marek Kaczmarczyk - ZSP i G w Bańskiej Niżnej,
III „ -44 pkt.- Paweł Łukaszczyk - ZSP i G w Bańskiej Niżnej,
-w grupie liceum :
I miejsce-39 pkt – Marzena Kaczmarczyk –Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Nowym Targu,

Po zakończeniu I etapu-tj po udzieleniu odpowiedzi na testy uczestnicy konkursu zostali zaproszeni na spacer po Waksmundzie- gdzie mogli zapoznać się z krótką historią
i miejscami działalności góralskiej partyzantki broniącej honoru Podhala „Błyskawica”
pod dowództwem mjr.Józefa Kurasia-„Orzeł”, „Ogień ”.Oprowadzał Pan Tadeusz Jahn.

W drugim etapie Konkursu należało zbudować eksponat -3 karty wystawowe -
z dostarczonego przez Komisję materiału filatelistycznego /jednakowy dla wszystkich/.
Po drugim etapie pierwsze miejsca zajęli i zakwalifikowali się do ogólnopolskiego finału :
- w grupie szkół podstawowych –
CACHRO JUSTYNA z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bańskiej Wyżnej—opiekunka Pani Ewa Hajnos,
- w grupie gimnazjum –
SŁOŃSKA ANNA z Gimnazjum i Liceum św. Rodziny w Rabce Zdroju-opiekunka Pani Karolina Niżnik,
w grupie liceum-
KACZMARCZYK MARZENA –uczennica Liceum Ogólnokształcącego nr1 w Nowym Targu –opiekunka Pani Jolanta Stolarczyk..
Ponadto oprócz testów Komisja Konkursowa oceniała projekty znaczka pocztowego-
przywiezione przez uczestników. Do oceny zgłoszono 16 projektów –w tym:
6-ze szkoły podstawowej, 5- z gimnazjum i 5- z sanatoriów.
Komisja dokonała oceny projektów i ustaliła miejsca w poszczególnych grupach:
A/szkół podstawowch
- I miejsce – Hubert Małysiak z Waksmundu,
- II " - Angelika Bryja z Waksmundu.
- III " - Agata Nędza z Bańskiej Niżnej,
B / gimnazjum
- I miejsce – Iza Pawlikowska z Bańskiej Niżnej,
- II " - Katarzyna cyrwus z Waksmundu.
- III " - Kamil Waksmundzki z Waksmundu
C / sanatoria
- I miejsce—Sara Stadler
- II « - Maciej Szufnara
- III « -Kamil Michalik
Na zakończenie Konkursu – wszyscy jego uczestnicy zebrali się ponownie w sali –
gdzie odbyło się ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród
oraz honorowych odznaczeń PZF .
Honorowe odznaczenia PZF otrzymali:
-złota –Danuta Maciaszek –opiekunka z sanatorium w Rabce Zdroju,
-srebrne-Bernadeta Mroszczak---Dyrektor ZSP i G w Waksmundzie,
Tadeusz Jahn –opiekun koła w ZSP i G w Waksmundzie,
Dorota Matuszewska - opiekunka z sanatorium w Rabce Zdroju,
-brązowe-Anna Biernat ,Anna Mierzwa , Anna Wojtyczko – opiekunki
z sanatorium w Rabce Zdroju,
Młodzieżowe honorowe odznaczenia PZF otrzymali :
-złota- Anna Grońska – ZSP i G w Szaflarach,
-srebrne- Justyna Cachro- ZSP i G w Bańskiej Wyżnej,
- Piotr Piszczór ,Rafał Piszczór—ZSP i G w Bańskiej Niżnej,
-brązowe –Ewelina Gąsior –ZSP i G w Szaflarach,
- Adam Szostak i Sabina Zwijacz- ZSP i G w Bańskiej Wyżnej,
-Katarzyna Babiarz, Agata Nędza, Paweł Łukaszczyk i Kamila Topór
- ZSP i G w Bańskiej Niżnej.

Wszyscy półfinaliści otrzymali Dyplomy oraz pakiet walorów filatelistycznych .
Opiekunowie półfinalistów otrzymali Dyplom– Podziękowanie i pakiet walorów filatelistycznych.
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w Konkursie w każdej grupie wiekowej
otrzymali Dyplomy oraz nagrody rzeczowe -klasery , walory filatelistyczne ,
katalogi , literaturę filatelistyczną - ufundowane przez Zarząd Małopolskiego Okręgu PZF-oraz przez Panów : Prezesa Prof. Stanisława Mitkowskiego, Władyslawa Andreasika
i Jerzego Dudę .
Nagrodzono również najmłodszych uczestników Konkursu:
Anię Seweryn z Chrzanowa-4 klasa i Przemysława Przywarę z Szaflar-4 klasa.

Dyplomy i nagrody wręczał Pan Prof.Stanisław Mitkowski wraz z pozostałymi członkami komisji konkursowej.

W końcowym wystąpieniu Pan Prof.Stanisław Mitkowski , jeszcze raz pogratulował laureatom i ich opiekunom oraz złożył życzenia aby dobrze reprezentowali nasz Okręg na Konkursie finałowym w Iławie.
Słowa gratulacji i gorące podziękowania za bardzo dobre organizacyjne przygotowanie szkoły do przeprowadzenia konkursu zostało skierowane do gospodarzy – tj. Pani vice Dyrektor Iwony Słowik i do Pana Tadeusza Jahna-opiekuna kółka filatelistycznego.
W ramach Konkursu była zorganizowana wystawa młodzieżowych zbiorów filatelistycznych :
"W kręgu chrześcijaństwa" Anna Grońska koło Szaflary
"Moja wiara" Marzena Kaczmarczyk koło Bańska Niżna
„Moje podwórko” Katarzyna Babiarz koło Bańska Niżna
„Otaczający nas świat roślin i zwierząt „- Justyna Cachro koło w Bańskiej Wyżnej.
Z okazji Konkursu Poczta Polska S.A. – CP ORJ Nowy Sącz wydała okolicznościową kartę pocztową zaprojektowaną przez Pana Tadeusza Jahna-opiekuna koła w ZSP i G
w Waksmundzie w nakładzie 500 szt.
Poczta Polska w Nowym Targu zorganizowała w szkole stoisko , gdzie był stosowany okolicznościowy stempel oraz były w sprzedaży wydane karty pocztowe i różne znaczki.

Józef Syska.


facebookDrukuj

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.