Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 3

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 216
· Najnowszy użytkownik: ADAMWOCHNA

free counters

stat4u

Zasady Wystawiennictwa

ZASADY WYSTAWIENNICTWA POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW
DLA WYSTAW KONKURSOWYCH
I DO OCENY EKSPONATÓW WYSTAWOWYCH


Rozdział 1. Regulaminy

1. Regulamin Ogólny Wystaw Konkursowych GREX-PZF

2. Regulamin Ogólny Oceny Eksponatów na Wystawach Konkursowych GREV-PZF

3. Regulaminy Specjalne Oceny Eksponatów na Wystawach Konkursowych SREV
klasa filatelistyki tradycyjnej (TR)
klasa historii poczty (HP)
klasa całostek pocztowych (CP)
klasa aerofilatelistyki (AE)
klasa astrofilatelistyki (AS)
klasa tematyczna (TEM)
klasa maksimafilii (CM)
klasa młodzieżowa (MŁ)
klasa literatury filatelistycznej (LIT)
klasa znaków fiskalnych (REV)
klasa eksponatów jednoekranowych (JE)

4. Zasady udziału PZF w wystawach zagranicznych

5. Zasady współpracy i obowiązki organizatorów wystaw konkursowych I i II stopnia oraz członków jury i ekspertów

Rozdział 2. Wzory regulaminów i protokołów

1.      Ramowy Regulamin Wystawy Filatelistycznej II i III stopnia
2.    Ramowy Regulamin Sądu Konkursowego Wystaw Kon. II i III stopnia
3.   Ramowy Protokół z posiedzenia Sądu Konkursowego wystawy filatelistycznej
4. Oświadczenie wystawcy

Rozdział 3. Arkusze oceny eksponatów

Arkusze oceny eksponatów wraz z uwagami dla klas:
TR, HP, AE, CP, CM i REV
TEM
JE - TR, HP, AE, CP, CM i REV
JE - TEM
MŁ - TR, HP, AE, CP, CM i REV
MŁ - TEM
LIT
 

Niniejsze dokumenty (za wyjątkiem „Zasad współpracy...” rozdział 1, pkt. 5.) zatwierdzone zostały uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Związku Filatelistów nr 21/XIX/2007/ZG PZF z dnia 18.11.2007 r. i wchodzą w życie z dniem 1. stycznia 2008 roku.
Z dniem opublikowania niniejszych regulaminów, wzorów protokołów oraz arkuszy ocen, tracą moc obowiązującą wszystkie ich poprzednie wersje.

Warszawa, dnia 30.11.2007 r.