Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Nawigacja

Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 6

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 220
· Najnowszy użytkownik: badini55

free counters

stat4u

Komisja Informacji i Promocji PZF


Komisja Informacji i Promocji PZF

w składzie:


Andrzej Nowak
przewodniczący, Redaktor
strony
www.pzfslask.pl

Marek Jedziniak
właściciel, Redaktor strony,
www.kzp.pl 

Adam Staroń
Redaktor strony

www.filatelistyka.org

Głos doradczy:


Wojciech Kapała

Bartłomiej Furman

Informuje:

1/ Trzy niezależne strony;
www.zgpzf.pl
www.kzp.pl
www.filatelistyka.org (chwilowo w przystosowawczej modyfikacji)
zostały połączone. Z każdej z tych stron bez problemu można wejść do innej i odwrotnie. Strony nadal są od siebie niezależne a ich właściciele postanowili jedynie ściśle z sobą współpracować. Współpraca ma polegać na specjalizacji każdej ze stron w pewnych tematach i jeśli to możliwe nie dublowania informacji. Każda z tych stron nadal działa na swoim serwerze a dostęp do niego ma tylko jej redaktor czy webmaster.

2/ Zostało uruchomione nowe wspólne dla wszystkich stron forum dyskusyjne o nazwie „Forum Filatelistów Polskich”. Dotychczasowe indywidualne fora zostały zlikwidowane. Nowe forum ma zabezpieczenia przed spamowaniem, i dlatego wymagana jest rejestracja użytkowników. Został również opracowany tymczasowy podział tematów. W miarę potrzeb będzie modyfikowany. Aby ułatwić dyskusje również początkującym filatelistom, zrezygnowano ze stosowania fachowych nazw poszczególnych działów.

3/ Obecnie komisja pracuje nad „Galerią eksponatów filatelistów polskich”. W galerii – przeglądarce będą prezentowane eksponaty wystawowe z różnych klas wystawienniczych. Ambicją naszą jest, aby znalazły się w niej eksponaty najlepsze. Jesteśmy świadomi, że nie wszystko uda się od razu. Mamy nadzieję, że ambicją każdego wystawcy będzie staranie się, aby jego eksponat znalazł się w tej galerii.

4/ Kolejnym etapem będzie znaczne poszerzenie zakresu Katalogu Znaków Pocztowych. W katalogu tym będą znaczki, próby, usterki, błędy, makulatura, arkusze sprzedażne, ozdobne itd. Oprócz tego przedstawione będą całostki, karneciki, zeszyciki, datowniki, frankatury itd.

5/ Kolejnym (równoległym) etapem będzie systematyczne wzbogacanie o nowe hasła Encyklopedii Filatelistyki.

6/ Kolejnym pomysłem to dział literatury, prezentacja zasłużonych i znanych filatelistów, wywiady, zagadki, konkursy itd.

Apel, prośba o pomoc

Aby wszystkie te pomysły zostały przez naszą komisję zrealizowane potrzebna jest
pomoc i aktywność większej grupy ludzi.
Wobec tego zwracamy się do wszystkich okręgów, oddziałów, kół, komisji, organizatorów wystaw, wernisaży, imprez filatelistycznych, aby przesyłały informacje, również o wydawnictwach – prasie, książkach, stemplach, kartkach itp.
Wystawców posiadających eksponaty wyróżnione medalami duży złoty, złoty, duży pozłacany, pozłacany prosimy o kontakt mailowy celem uzgodnienia wymogów technicznych przesyłanych skanów do galerii.
Właścicieli posiadających ciekawe i rzadkie walory typu próby, makulatura, usterki, arkusze sprzedażne starszego materiału bardzo prosimy o współpracę.
Wszystkie ciekawe publikacje ukazujące się w biuletynach, informatorach, katalogach wystaw zapisane w PDF mile widziane.
Zdjęcia legitymacyjne starych, zasłużonych a dziś nieżyjących działaczy naszego związku
z krótką charakterystyką mile widziane.
Wszystkie inne nowe pomysły proponuję przedyskutować na forum. Na zadane w tej sprawie pytania również będziemy odpowiadali na forum.

Andrzej Nowak