Wybierz język
  • język polski
  • język angielski
  • język hiszpański
  • język francuski
  • język niemiecki

Filatelista > nr 1 (999) styczeń 2006


Spis treści numeru 1/2006 „Filatelisty”

 

● Od redaktora: Kluby zainteresowań

● B. Rejnowski: Kartki z życzeniami z Ziemi Świętej

● B.R.: Dawnych widokówek czar

● K. Lachowicz: Pocztowe kartki beznominałowe

● Redakcja: Może powołać klub zainteresowań kartkami beznominałowymi?

● B. Rejnowski: Listy do pani Bardziłowskiej

● J.Z. Piekut: Listy z Mirandy de Ebro

● B. Brzozowski: Ziemia Wileńska 1939-1941

● Zagraniczne aukcje filatelistyczne

- J.Z. Piekut: U Lotha

- B.R.: W domu aukcyjnym H.D. Rauch w Wiedniu

● A. Skwarczyński: Historia teatru na znakach pocztowych – Romantyczny duch Rosji (2)

● J. Duda: Bibliofilatelia – Rozwój produkcji książki (IV)

● Młody Filatelista

- Komisja ds. Filat. Młodzież.: Zasady oceny zadań w finale XLIV MKF  pt. „Filatelistyka na Pomorzu”

- B.R.: Sukiennice Krakowskie

- R. Kuśmiderski: 45-lecie Technikum Kolejowego w Lublinie

● Czytelnicy piszą: H. Bartkowiak, A. Żuławski, Z. Bochenek, R. Kolasiński, L. Kmita

● Recenzje - H. Białek:

- Katalog kaliskich kartek, kopert i widokówek 1994-2004,

- Historia filatelistyki w Zakopanem

● Wystawy: w Krakowie, w N. Sączu, w Lublinie, w Warszawie, we Wrocławiu, Espana 06

● A. Kurczyński: Plan wystaw i imprez filatelistycznych PZF na 2006 rok

● Z życia PZF:

- J. Bielawski: 25-lecie Okręgu Kaliskiego PZF

- W. Gronert: Jubileusz 55-lecia Okręgu Warszawskiego PZF i 50-lecia Koła nr 1 im. Wł. Polańskiego

- J. Pszczółka: Złoty jubileusz żywieckich filatelistów

● Z działalności AIJP

● Nowości polskie

● Nowości zagraniczne

● Nowości polskie w Michel-Rundschau nr 11 i 12/05

● Ogłoszenia